BGE S.A. pozyskała 7,5 mln zł w drodze emisji akcji serii E

Katowice, 21 grudnia 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii E, z której pozyskała 7,5 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego. Cena emisyjna wynosiła 2,5 zł za akcję.

-„Pierwotnie rozważaliśmy przeprowadzenie publicznej emisji akcji z prawem poboru, jednakże z uwagi na duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zdecydowaliśmy się na realizację emisji prywatnej, która pozwoliła nam w krótkim czasie pozyskać dodatkowe środki na realizację umów w obszarze handlu biomasą. 

Utrzymanie wysokiej płynności jest dla nas szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji programu inwestycyjnego przewidzianego na rok 2013. Budowa trzech pierwszych biogazowni powinna ruszyć już na przełomie I i II kw. 2013 r., a ich uruchomienie ma nastąpić w III kw. 2013 r. W chwili obecnej czekamy także na ostateczny kształt nowej ustawy o OZE, której zapisy mogą mieć duże znaczenie dla rentowości tych przedsięwzięć, dlatego też zależy nam aby już teraz zapewnić odpowiednie zaplecze finansowe, pozwalające na realizację zaplanowanych prac.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

W drodze emisji 3 000 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, kapitał zakładowy BGE S.A. został podwyższony o 300.000,00 zł do 995.123,30 zł.

„W ramach nowej emisji udało nam się przyciągnąć nowych inwestorów, co będzie miało pozytywne przełożenie na płynność akcji na rynku, tym bardziej iż po nowym roku notowania BGE powinny ponowie odbywać się w systemie notowań ciągłych. Warto tu także zwrócić uwagę, iż inwestorzy wykazali bardzo duże zainteresowanie ofertą, pomimo iż cena emisyjna akcji serii E nie zawierała dyskonta w stosunku do ceny rynkowej. W rezultacie pozwoliło to na zakończenie plasowania emisji zaledwie w dwa dni.” – mówi Dariusz Pawłowski, Prezes Zarządu BGE S.A.

18 grudnia 2012 r. BGE S.A. podpisała umowę na dostawę biomasy o wartości ok. 24 mln zł. Kontrakt obejmuje dostawę 6 000 ton oleju rzepakowego do odbiorcy zlokalizowanego na terenie Czech. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. 

22 listopada 2012 roku BGE S.A. nabyła 100% udziałów w TLM Polska Sp. z o.o. - spółki handlowej działającej na rynku biomasy. Jednocześnie BGE S.A. nabyła łącznie 49% udziałów w spółce portfelowej przejmowanego podmiotu – B-Stal Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji wyniosła 7,5 mln zł. Według wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość rynkowa nabytych udziałów wynosi ponad 50 mln zł. 

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
BGESA_pozyskała_7,5_mln_zł_w_drodze_emisji_akcji_seriiE.pdf205.81 KB