Info - blog | Rentier.pl

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. ruszyła z ofertą prywatną o wartości 0,4 mln zł

Debiut na NewConnect w II kw. 2013 r. Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – firma specjalizująca się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych – ruszyła z ofertę prywatną o wartości 0,4 mln zł. Debiut na rynku NewConnect planowany jest w II kw. 2013 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na uruchomienie innowacyjnego portalu, skierowanego do szeroko pojętej branży rozrywkowej i kulturalnej. Funkcję autoryzowanego doradcy pełni Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w II kw. 2013 r.

Warszawa, 15 kwietnia 2013 roku – Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych - zadebiutuje na rynku NewConnect w II kw. 2013 r. Debiut poprzedzi oferta prywatna o wielkości ok. 0,4 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na uruchomienie innowacyjnego portalu, skierowanego do szeroko pojętej branży rozrywkowej i kulturalnej. Funkcję autoryzowanego doradcy pełni Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

AEDES S.A. : Wzrost wyników finansowych kwartał do kwartału i rok do roku

W IV kwartale 2012 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych – zanotowała ponad 19 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 434 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku oznacza to wzrost o odpowiednio 25,0 i 15,4 procent.

Styczniowe debiuty na NewConnect

W styczniu na NewConnect pojawiło się 5 nowych spółek, które pozyskały w sumie 21,4 mln PLN kapitału

Indeks NewConnect w pierwszym miesiącu 2013 roku zanotował wzrost o 1,41% w stosunku do wartości indeksu na koniec grudnia ubiegłego roku. Jak możemy zauważyć na wykresie, indeks znacznie się wahał, jednak po solidnym dołku, indeks powędrował w górę. Przeciwny kierunek obrał WIG20, który stracił w styczniu -3,49%. Przy niedużych wahaniach indeksy te nie są skorelowane, ale uważamy że długookresowo ich trendy są podobne.

BGE S.A. wdroży program Akcji Menadżerskich

Katowice, 15 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – rozpoczęła realizację programu Akcji Menadżerskich skierowanego do wyższej kadry zarządzającej i kierowniczej oraz kadry zarządzającej spółek zależnych. Dla celów realizacji programu została uchwalona emisja 850 000 akcji serii G, realizowana w ramach kapitału docelowego.

Grudniowe debiuty na NewConnect”

W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału

W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości na koniec listopada. Jak możemy zauważyć na wykresach, NCIndex w 2012 stracił i kończy rok ogólnym wynikiem -20,09% (rok 2011 to -34,39%), podczas, gdy WIG20 zachował się wręcz odwrotnie i zanotował 20,45% wzrost (rok 2011 to -21,85%). Wig-Ukraine w podsumowaniu rocznym spada o 8,54%. Bardziej szczegółowe podsumowanie roku 2012 znajduje się na ostatniej stronicy raportu. Trendy NCIndex i WIG20 są zupełnie różne.

BGE S.A. nabyła działkę w Katowicach za kwotę 300 tys. zł

Katowice, 10 stycznia 2013 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – poinformowała o nabyciu działki o powierzchni 0,55 ha zlokalizowanej w Katowicach. Cena zakupu wyniosła 300 tys. zł brutto.

Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Warszawa, 3 stycznia 2013 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – poinformował o zmianach w akcjonariacie, w zakresie pakietu akcji kontrolowanego przez głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu – Łukasza Kossakowskiego. Zgodnie z zawartą umową największym akcjonariuszem Digate S.A. jest obecnie spółka LKInvest Sp. z o.o., która kontroluje 17,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A.