Grudniowe debiuty na NewConnect”

W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału

W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości na koniec listopada. Jak możemy zauważyć na wykresach, NCIndex w 2012 stracił i kończy rok ogólnym wynikiem -20,09% (rok 2011 to -34,39%), podczas, gdy WIG20 zachował się wręcz odwrotnie i zanotował 20,45% wzrost (rok 2011 to -21,85%). Wig-Ukraine w podsumowaniu rocznym spada o 8,54%. Bardziej szczegółowe podsumowanie roku 2012 znajduje się na ostatniej stronicy raportu. Trendy NCIndex i WIG20 są zupełnie różne.

Cereal Planet PLC przekłada debiut na rynku NewConnect

Cereal Planet do końca 2012 prowadził negocjacje z inwestorami nt sprzedaży akcji i pozyskania funduszy na rozwój w ramach prywatnej oferty. W tym czasie nieustannie prowadzono prace modernizacji zakładów w oparciu o własne środki. Pierwotnie zakładano, że środki z emisji będą zaangażowanie w inwestycje w 4 kwartale 2012 r. Na tych danych budowano prognozy. Opublikowany plan inwestycyjny cały czas jest kontynuowany w pełnym zakresie wyłącznie z własnych środków. Dlatego też okres realizacji Inwestycji ulegnie wydłużeniu. W konsekwencji wkrótce prognozy ponownie zostaną dostosowywane do bieżącej sytuacji. 

Równolegle zarząd Cereal Planet podjął już decyzje o przeprowadzeniu audytu za 2012 r. Po przeprowadzeniu audytu za 2012 (spodziewany termin zakończenia na przełomie kwietnia i maja) Spółka przybliży się do spełnienia wymagań stawiany emitentom na rynku głównym (wymogiem jest posiadanie audytowanych danych finansowych z 3 lat). W konsekwencji nowy harmonogram czasowy debiutu na NC ulega zmianie. Termin sprzedaży akcji zostanie podany po zaktualizowaniu prognoz i uzgodnieniu z głównymi inwestorami.

Spółka już teraz dostosowuje swoje obowiązki informacyjne do wymagań NC i na bieżąco będzie informowała o swojej sytuacji finansowej. Prognoza wyników na 2012 r. podana przez spółkę przewiduje: sprzedaż 25,5 mln EUR, EBITDA 2 mln EUR, zysk netto 1,4 mln EUR.

Wskaźniki NewConnect

W grudniu 2012 roku na NewConnect zadebiutowało 9 nowych spółek. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się następująco: 2x„Ochrona zdrownia”, „Eco-energia”, „Internet”, „Handel”, „Budownictwo” oraz 3x„Usługi inne”. Średnia ilość debiutów z ostatnich 12 miesięcy wynosi 7,33 spółki na miesiąc. Nowe spółki w grudniu sprzedały swoje akcje za rekordową kwotę około 64 mln PLN, z czego 58,74 mln należy do Orphee, plasując ją na drugim miejscu największych transakcji na alternatywnym rynku. Na dzień 31 grudnia na „małym parkiecie” notowanych jest 429 emitentów. Szczegółowe dane dotyczące statystyk rynku NewConnect prezentuje tabela: „Lista grudniowych debiutantów na rynku NewConnect” (str.3).

Spółki zagraniczne na NewConnect

Nowy podmiot zagraniczny na rynku NewConnect – 3 grudnia to dzień debiutu szwajcarskiej spółki Orphee, producenta i dystrybutora instrumentów oraz odczynników diagnostycznych o wysokiej jakości. Celem transakcji jest reorganizacja Grupy Cormay notowanej na GPW. Stopa zwrotu ceny zamknięcia w dniu debiutu do ceny emisyjnej wyniosła około 10%.

Jedyna spółka ukraińska notowana na NC Agroliga Group PLC kończy rok 2012 wysokim wzrostem +49,36%, osiągając tym samym kurs zamknięcia 82PLN w ostatnim dniu notowań 2012 roku.

Photon Energy/Phoenix Energy

W dniu 19 grudnia podjęto decyzję o zmianie nazwy firmy Photon Energy na Phoenix Energy. Nowy adres strony internetowej: www.phoenixenergy.as. Zmiana nazwy spółki wynika z faktu, iż akcjonariusz kontrolujący Spółkę, jest w trakcie procesu przygotowania do wprowadzenia swoich akcji do obrotu na rynk NewConnect. Taką decyzję podjęto po to, aby uniknąć nieporozumień z notowaniem dwóch podmiotów pod tą samą nazwą.

Oferta nowych akcji akcjonariusza kontrolującego skierowana będzie do akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy w stosunku 1/1.

Opracowanie - Progress Holding Sp. z o.o.

Pełny raport w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Raport_za_12_2012.pdf822.45 KB