Info - blog | Rentier.pl

Październikowe debiuty na NewConnect

W październiku 2012 na NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki

Pod koniec października NCindex nieznacznie wzrósł. Wrzesień odznaczał się niewielkim wzrostem (0,43%), natomiast październik przyniósł wzrost o 1,56%. WIG20 w tym czasie spadł z poziomu 2 371,42 punktów do 2 317,56. Wartości indeksu NCIndex za ostatni 3 miesiące ilustruje tabelka powyżej.

Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

Warszawa, 7 listopada 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - według wstępnych wyliczeń osiągnął w październiku 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 370 tys. zł. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały rok 2011 wyniosła 20,46 tys. zł.

BGE S.A. rozpoczyna akwizycje na rynku biomasy

Finalizacja pierwszej transakcji nastąpi do 30 listopada br.

Katowice, 30 października 2012 roku – BGE S.A. – spółka działająca na rynku odnawialnych źródeł energii – podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce TLM Polska sp. z o.o., zajmującej się obrotem biomasą na rynku polskim i międzynarodowym. Finalizacja transakcji nastąpi do 30 listopada 2012 r. Od momentu rozpoczęcia działalności na rynku biomasy tj. sierpnia br., BGE S.A. pozyskało kontrakty o łącznej wartości ok. 400 mln zł.

Formuła8 S.A. przekroczyła próg rentowności

Zysk netto w III kw. 2012 r. wyniósł 27,41 tys. zł. w porównaniu do 11,93 straty r-d-r

Piła, 30 października 2012 roku – Formuła8 S.A. – spółka działający w branży motoryzacyjnej, zajmująca się działalnością na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych – osiągnęła w III kw. 2012 r. ponad 204,66 tys. zł przychodu oraz 27,41 tys. zł zysku netto, w porównaniu do odpowiednio 8,31 tys. zł i 11 tys. zł straty w roku 2011. Na koniec 2012 r. Formuła 8 S.A. prognozuje 600 tys. zł przychodu oraz 40 tys. zł zysku netto.

Formuła8 S.A. podwyższyła prognozę przychodów na rok 2012 o 136%

Piła, 29 października 2012 roku – Formuła8 S.A. – spółka działający w branży motoryzacyjnej, zajmująca się działalnością na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych – podwyższyła prognozę finansową na rok 2012 r. Według przekazanych informacji przychody mają wynieść 600 tys. zł a zysk netto 40 tys. zł, co oznacza przeszacowanie wcześniej podanych prognoz odpowiednio o 136% oraz 21,33%.

Eurosnack S.A. notuje wzrost sprzedaży w III kw. 2012 r. o 22,59%

Chorzów, 26 października 2012 – Eurosnack S.A. – producent słonych przekąsek i biszkoptów sprzedawanych pod markami Chrupcie i Lajkonik – według szacunkowych danych zanotował w III kw. 2012 r. ok. 2,27 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 22,59% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Jednocześnie przychody za 9 miesięcy 2012 r. wyniosły ok. 6,68 mln zł netto, w porównaniu do 5,96 mln zł r-d-r.

Digate S.A. podpisał umowę ramową z ITdoors

Warszawa, 25 października 2012 roku – Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych - podpisał umowa ramową ze spółką ITdoors, której przedmiotem będzie realizacja wspólnych projektów oraz wsparcia przez Digate S.A. sprzedaży oprogramowania Business Intelligence – Itdoors Eyes.

GMK Investment LTD planuje zainwestować 1 mln Euro w Digate S.A.

Warszawa, 24 października 2012 roku – Digate S.A. – poinformowała o otrzymaniu listu intencyjnego od spółki GMK Investment LTD, która zadeklarowała chęć inwestycji kwoty 1 mln Euro w Digate S.A.