Info - blog | Rentier.pl

Euroimplant S.A. otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na rozszerzenie działalności Banku Tkanek

Spółka będzie separować komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej.

Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, otrzymała pozytywną decyzję Ministra Zdrowia rozszerzającą zakres prowadzonej działalności Banku Tkanek. Dzięki tej decyzji Spółka rozpocznie testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek tkanki tłuszczowej. Działalność będzie prowadzona na terenie laboratorium w Raszynie.

25 lipca 2012 r. Novainvest S.A. zadebiutuje na rynku Catalyst

Do obrotu zostaną wprowadzone obligacje o łącznej wartości 947 tys. zł Warszawa, 24 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect - zadebiutuje na rynku Catalyst 25 lipca 2012 r. W ramach oferty prywatnej Novainvest S.A. wyemitowała obligacje serii A o wartości 947 tys. zł. Papiery dłużne o wartości nominalnej 1 tys. zł mają dwuletni termin zapadalności oraz oprocentowanie na poziomie 14% rocznie, wypłacane w okresach kwartalnych.

Zmiany w Zarządzie DREWEX S.A.

Inwestor strategiczny rozpocznie realizację drugiego etapu restrukturyzacji

Kraków, 18 lipca 2012 roku – Drewex S.A. – producent mebli i akcesoriów dziecięcych – poinformował o zmianach w Zarządzie, w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z inwestorem strategicznym z dnia 11 maja 2012 r. W dniu 17 lipca 2012 roku Pan Andrzej Krakówka złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 17 lipca 2012 roku, jednocześnie na ww. stanowisko został powołany Pan Adam Bandach.

W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek

Początek miesiąca był kontynuacją trendu spadkowego z maja. IndexNC powoli zbliża się do swojego najniższego poziomu jaki osiągnął w 12 marcu 2009, 33,57. Tak jak zakładaliśmy w poprzednim miesiącu motyw niestabilnego rynku nadal nam towarzyszy. Bardzo dobrze odzwierciedla to druga część wykresu NCIndex. Prawdopodobnie kolejne miesiące 2012 roku będą wyglądały podobnie. Miesięczne wykresy indeksów przedstawione są z lewej strony.

Novainvest S.A. łączy się z Digate Interactive Sp. z o.o.

Nowy Zarząd planuje powrót do pierwotnej koncepcji modelu biznesowego Spółki

Warszawa, 2 lipca 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – połączy się z Digate Interactive Sp. z o.o. i zmieni nazwę na Digate S.A. W dniu 28 czerwca br. Novainvest S.A. nabyła łącznie 750 udziałów w spółce Digate Interactive Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy. Częściowa płatność w ramach zawartych transakcji zostanie dokonana w akcjach nowej emisji serii G. W dniu 29 czerwca br. na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Łukasz Kossakowski.

Konsorcjum Naukowe z Euroimplant S.A. otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konsorcjum Naukowe w składzie Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Łódzka oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zostanie jednym z beneficjentów I Programu Badań Stosowanych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dofinansowanie wyniesie ok. 590 tys. zł.

AEDES S.A. z sukcesem zadebiutował na NewConnect

Dziś na rynku NewConnect zadebiutował AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Na otwarciu kurs praw do akcji serii D wzrósł o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Do obrotu wprowadzono 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 706.430 zwykłych na okaziciela serii D oraz 706.430 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

18 czerwca br. AEDES S.A. zadebiutuje na NewConnect

W najbliższy poniedziałek 18 czerwca br. na rynku NewConnect zadebiutuje AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Debiut poprzedzony został ofertą prywatną o wartości 1 mln zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii D zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy oraz inwestycje w park maszynowy.