Info - blog | Rentier.pl

B3SYSTEM S.A. rozważy publikacje prognoz po zakończeniu fuzji z COPI S.A.

Zarząd B3System S.A. – dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT – rozważy publikacje prognoz finansowych Grupy Kapitałowej po zakończeniu fuzji z COPI S.A. Planowany termin zakończenia połączenia to początek 2011 roku.

Votum S.A. zadebiutuje na rynku głównym GPW 20 grudnia 2010 r.

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – 20 grudnia 2010 r. zadebiutuje na rynku głównym warszawskiej GPW. Na przełomie listopada i grudnia br. VOTUM S.A. przeprowadziła pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Cena emisyjna wynosiła 3,8 zł za akcję. Największa redukcja miała miejsce w Transzy Otwartej - ponad 70%. Funkcję Oferującego podczas emisji pełnił Dom Maklerski WDM S.A.

LUG S.A. rozpoczyna prace nad prospektem emisyjnym

Prospekt trafi do KNF do końca marca 2011

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – rozpoczął pracę nad prospektem emisyjnym w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Proces realizowany jest na mocy uchwał podjętych przez WZA w dniu 24 czerwca br. Zakładamy, że prospekt trafi do KNF do końca marca 2011 roku. Debiut na parkiecie głównym planowany jest w II kw. 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

Votum S.A. uhonorowane tytułem Gazeli Biznesu

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza, która w ubiegłym tygodniu zakończyła pierwszą publiczną emisję akcji – została uhonorowana tytułem „Gazeli Biznesu”. W dolnośląskiej części rankingu małych i średnich przedsiębiorstw Votum S.A. uplasowało się na wysokiej 40 pozycji.

Emmerson ma wyłączność na sprzedaż fabryki Daewoo Electronics

Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – została wybrana przez Daewoo Electronics sp. z o.o. na wyłącznego doradcę i agenta przy sprzedaży nieruchomości Spółki w Pruszkowie. Zbywana nieruchomość to zakład produkcyjny odbiorników telewizyjnych składający się z kompleksu budynków produkcyjnych o łącznej powierzchni ok. 61 000 m2, wybudowanych na prawie 17 hektarowej działce. Pod koniec listopada br. Emmerson S.A. nawiązał także współpracę z Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. oraz Provimi Polska sp. z o.o.

Votum S.A. uplasowało całą emisję

VOTUM S.A. – największa na polskim rynku ubezpieczeniowym kancelaria odszkodowawcza – zakończyła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji. Inwestorzy zapisali się na wszystkie oferowane walory, tj. 3 000 000 akcji serii A i B. Szacuje się, że największa redukcja będzie miała miejsce w Transzy Otwartej i wyniesie ona ok. 70%, natomiast w Transzy Pracowniczej ok. 20%. Ostateczna informacja w przedmiocie dokonanego przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Raporcie Bieżącym poprzez system ESPI.

NWZA Black Pearl Capital S.A. nie zdecydowało o połączeniu z Totmes Fund S.A.

W dniu 8 grudnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. Przedmiotem obrad było połączenie z TOTMES FUND S.A., zgodnie z umową inwestycyjną, o której spółka informowała w maju 2010 roku. Uchwały nie zostały podjęte wobec braku wymaganej większości głosów.