Trudny rok dla branży poligraficznej. Graphic S.A. o wynikach za III kwartał 2012 r.

Graphic S.A. – notowana na rynku NewConnect agencja reklamowa, specjalizująca się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu systemów wizualnych oraz projektowania graficznego, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał br. Zgodnie z raportem Spółka osiągnęła 627 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 82 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest niższa o 186 tys. zł, zaś zysk netto jest wyższy o 43,8 proc. tj. o 25 tys. zł netto.

Po 9 miesiącach 2012 roku, Graphic S.A. zanotowała ponad 1,95 mln zł przychodów, w porównaniu do 2,72 mln zł w roku poprzednim. Wynik netto na koniec września 2012 r. wynosił -361 tys. zł, w odniesieniu do 279 tys. zł w tym samym okresie ubiegłego roku.

Wyniki wypracowane przez Spółkę poddały się efektowi sezonowości oraz trudnej sytuacji panującej wśród polskich przedsiębiorców.

„Trzeci kwartał w naszej branży jest zwykle najtrudniejszy. Jest to sezon urlopowy, więc działy marketingu ograniczają swoją aktywność. Tendencja ta widoczna jest głównie w liczbie napływających do nas zapytań ofertowych. W II kwartale obsłużonych zostało blisko tysiąc klientów, zaś w kwartale III już tylko 525 – czyli o blisko 46 proc. mniej kontrahentów. Nasza działalność operacyjna siłą rzeczy jest także ograniczana w związku ze stale rosnącą liczbą upadających przedsiębiorstw. Według danych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) branża poligraficzna utrzymuje się w czołówce branż o wysokim natężeniu upadłości. W ujęciu m-d-m we wrześniu br. nastąpił wzrost upadłości w tej branży 3,70 proc. względem 3,38 proc. zanotowanego w sierpniu. Z problemem czasowego braku płynności finansowej boryka się także wielu naszych klientów. Widzimy to w rosnących wartościach należności krótkoterminowych.” – tłumaczy Tomasz Mol, prezes zarządu Graphic S.A.

Spółka stara się ograniczyć niekorzystne warunki gospodarcze.

„Wychodzimy naprzeciw klientom na nowo definiując odbiorców naszej oferty. Przygotowujemy ciekawe promocje, wprowadzamy nowe usługi. W minionym kwartale zakupiliśmy dwa nowe urządzenia do posiadanego parku maszynowego. Obecnie możemy realizować projekty liter oraz znaków graficznych wykonanych ze styroduru, który dzięki swojej odporności na czynniki zewnętrzne świetnie nadaje się do wykonywania przestrzennych elementów identyfikacji firmy. Pomimo trudnej sytuacji panującej w branży, zdecydowaliśmy się również na działania z zakresu CSR. Myślę, że to przyniesie pozytywne efekty w przyszłości. Jednocześnie staramy się także optymalizować koszty działalności. Efekty powyższych wysiłków powinny być widoczne w wynikach finansowych Spółki w kolejnym roku.” – mówi Tomasz Mol.

W III kwartale 2012 roku GRAPHIC S.A. obsłużył 525 klientów, z czego 28 nowych. Zespół Biura Obsługi Klienta przygotował łącznie 288 ofert na nadesłane zapytania. Łącznie od  początku 2012 r., Spółka przygotowała 1 356 ofert oraz zrealizowała 1 744 zlecenia.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Graphic_SA_o_wynikach_za_III_kwartał_2012.pdf153.62 KB