Novavis S.A. nie zwalnia tempa

Warszawa, 26 listopada 2013 roku

Novavis S.A. zakupiła sto procent udziałów w spółce Chata sp. z o.o., która zrealizuje celowy projekt elektrowni fotowoltaiczej o mocy 500 kW, na powierzchni 1,22 hektara. Zakupiona firma posiada już decyzję o warunkach zabudowy oraz umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. W ostatnich dniach Novavis przekazała także komunikat o zwiększeniu prognozy przychodów na rok 2013.

Zakup związany jest z realizacją strategii Novavis, która zawarta jest w giełdowym Dokumencie Informacyjnym. Pozwala przyspieszyć budowę pierwszej własnej farmy fotowoltaicznej. Równolegle na drugiej działce należącej do Novavis – która mieści się w Dłutowie Starym – trwa proces uzyskiwania zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Tam powstać ma podobna instalacja, również o mocy 500 kW. Prezes Zarządu, pan Wojciech Żak nie wyklucza zakupu dwóch lub trzech kolejnych projektów o podobnych mocach w 2014 roku. 

Ponadto 7 listopada spółka poinformowała, iż w związku ze zwiększonymi przychodami podniesiona została ich prognoza na 2013 rok z 3 milionów złotych, do 4.85 milionów złotych.Przychody spółki generowane są z działań sprzedażowych, konsultingowych oraz z tytułu wynajmu części nieruchomości należących do Novavis S.A. 

Trzeci kwartał 2013 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 104 187,88 zł, przy prognozie osiągnięcia 150 tys. złotych do końca bieżącego roku. 

„Z satysfakcją mogę poinformować, że Novavis S.A. sumiennie wypełnia cele postawione przed sobą w dniu wejścia na rynek NewConnect. Praca naszego zespołu pozwoliła na przekroczenie wstępnych prognoz przychodowych i ich korektę. W III kwartale 2013 roku Spółka wypełniła w 71% nową prognozę wielkości sprzedaży na rok 2013, generując przychód w wysokości 3 432 013,49 zł. Te dane napawają optymizmem i motywują nas do wzmożonej i skuteczniejszej pracy” – podsumowuje Wojciech Żak, Prezes Zarządu Novavis S.A.

Novavis S.A. na bazie umowy z klientem realizuje kompleksową usługę wykonania prosumenckiej instalacji PV. Doprowadziła do podpisania umowy z PGE Dystrybucja S.A., operator zobowiązał się do wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego, sprawdzenia zabezpieczeń oraz wydania zgłaszającemu stosowne dokumenty. Pozwala to rozpocząć działania instalacyjno-montażowe instalacji fotowoltaicznej. 

„Realizacja przebiega sprawnie dzięki ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 984), tak zwanemu Małemu Trójpakowi.” – dodał Prezes Zarządu, Pan Wojciech Żak.