Czy ATON-HT ze swoją technologią ma szansę na podbój rynku?

aktualizacja 2010-06-30 16:09

ATON-HT to firma nowych technologii z Wrocławia produkująca urządzenia mikrofalowe do neutralizacji różnego typu odpadów z medycznymi włącznie. Spółka jest notowana na rynku NewConnect i zyskała już uznanie akcjonariuszy. Firma rozwija się i zaczyna odnosić sukcesy w sprzedaży. Poinformowała właśnie o podpisaniu umowy na sprzedaż urządzenia typu ATON BWM do unieszkodliwiania odpadów medycznych.

Urządzenie zostało sprzedane za 250 tysięcy Euro netto firmie polskiej, która chce świadczyć usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych. Jest to drugie urządzenie tego typu sprzedane przez firmę w tym roku.

W lutym tego roku firma sprzedała w USA licencję na urządzenie do neutralizacji odpadów medycznych za 5 milionów dolarów zapewniając sobie wyłączność na dostawę niektórych części składowych do urządzeń takich jak elementy ceramiczne.Teraz ATON-HT może zarobić na kryzysie ekologicznym spowodowanym wyciekiem frakcji ropy naftowej z odwiertu BP w Zatoce Meksykańskiej. Firma dysponuje technologią pozwalającą na usuwanie zanieczyszczeń ziemi i piasku substancjami ropopochodnymi. Takie rozwiązanie idealnie nadawałoby się do oczyszczania fragmentów wybrzeża. Według firmy trwają właśnie rozmowy na ten temat z zainteresowanymi podmiotami z USA. Urządzenie jest mobilne i montowane jest w standardowych kontenerach morskich, które przeznaczone są do pracy w pobliżu miejsc powstania zagrożenia. Istota procesu polega na przemieszczaniu oczyszczanego materiału wewnątrz powoli obracającego się bębna, do którego wprowadzana jest energia mikrofalowa oraz wymagana ilość powietrza. W wysokiej temperaturze, przy dostarczaniu odpowiedniej ilości tlenu zanieczyszczenia organiczne ulegają szybkiemu utlenianiu. Obecne urządzenia mogą pracować w trybie ciągłym jednak nie zapewniają wystarczającej wydajności. Ich wydajność wynosi maksymalnie do 500 kg materiału oczyszczanego na godzinę. Konieczne byłoby zapewne skonstruowanie większych jednostek umożliwiających pracę z wydajnością rzędu kilku ton/h .

Należy przypomnieć, że firma jest w trakcie realizacji sprzedaży zespołu urządzeń ATON HR wraz z systemem oczyszczania gazów MOS do oczyszczania gruntów z zanieczyszczeń pochodzenia naftowego na Łotwę. Wartość kontaktu to 700 000 Euro. Zgodnie z umową ATON-HT S.A. zobowiązał się do wydania urządzeń stronie łotewskiej do 1 października 2010.

Z informacji, które płyną ze spółki wynika, że ATON ma szanse rozszerzyć skalę działalności na polskim rynku projektując i wykonując instalacje mikrofalowe używane w procesach technologicznych wydobycia gazu ziemnego – na przykład do usuwania wody z glikolu. Przed transportem rurociągiem z gazu usuwa się parę wodną przez przemywanie glikolem. Po odparowaniu wody glikol może być użyty ponownie w procesie technologicznym (Raport bieżący 30/2010).

Wydaje się, że ATON może bardzo wiele zyskać na zmianach legislacyjnych. Nowelizacja Ustawy o odpadach, która weszła w życie 1 marca bieżącego roku wprowadziła wiele zmian, które są kluczowe z punktu widzenia ATON-HT. Nowe przepisy dopuściły możliwość unieszkodliwiania odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych, takich jak oferowane przez spółkę urządzenie  Aton 200. Do tej pory azbest można było jedynie zakopywać.


Ustawa dopuściła także „unieszkodliwianie” opadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami, które przekształcają te odpady zapewniając w rezultacie zawartość węgla organicznego nie przekraczającą 5%. Oferowany przez ATON-HT reaktor mikrofalowy typu Aton BWM do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych spełnia ten wymóg co oznacza, że urządzenia ATON-HT mogą być stosowane. Zmiana przepisów oznacza wejście ATON-HT na ogromny rynek odpadów medycznych wart kilkaset milionów złotych rocznie. We wrześniu tego roku spodziewane jest wejście w życie przepisów wykonawczych do ustawy - rozporządzeń.

Czy wobec tego przyszły rok będzie przełomowym okresem dla spółki? Jak na razie wszystko wskazuje, że tak może być i już ostatni kwartał tego roku może być obiecujący.