NWR zyskuje na rosnących cenach węgla i koksu

New World Resources - spółka, która zadebiutowała na GPW w maju 2008 roku jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach – zarówno pod względem przychodów jak i wielkości wydobytego węgla. Spółka posiada odbiorców w Czechach i na Słowacji oraz w Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech. Firma jest także drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.


 


NWR już ustaliła ze swoimi klientami ceny na węgiel koksujący i koks w 3 kwartale tego roku. Ceny wzrosną o 17 proc. w porównaniu z drugim kwartałem do średnio 158 euro za tonę. Ceny koksu zostały ustalone na 362 euro za tonę, czyli są 42 proc. wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału i 143 proc. wyższe rok do roku.


Trzeba zaznaczyć, że węgiel koksujący wyceniany kwartalnie stanowi tylko 20 proc. oczekiwanego wolumenu sprzedaży na 2010 r. -  w przybliżeniu to 300 tys. ton, które zostaną dostarczone w trzecim kwartale kalendarzowym, natomiast cały koks jest wyceniany kwartalnie - wolumen sprzedaży koksu w 3 kwartale to około 250 tys. ton. Ceny węgla energetycznego są ustalane na rok kalendarzowy, nie ulegną zmianie i będą nadal wynosić 65 euro za tonę. Pozostała część czyli 80 proc. węgla koksującego jest sprzedana na podstawie Japońskiego Roku Fiskalnego (JFY) trwającego od 1 kwietnia - 31 marca. Cena sprzedaży węgla koksującego na JFY 2010 pozostaje niezmieniona i wynosi 163 euro za tonę.