PTC i Polkomtel utrudniali przeprowadzenie kontroli przez UOKiK

UOKiK poinformował dzisiaj, że prowadzi postępowanie w sprawie ukarania Polskiej Telefonii Cyfrowej i Polkomtela. Przedsiębiorcom postawiono zarzut utrudniania przeprowadzenia kontroli podczas postępowania dotyczącego rynku telewizji mobilnej.

Przypomnijmy, że po przetargu na telewizję mobilną w standardzie DVB-H wygranym przez spółkę Info-TV-FM należącą do funduszu Magna Polonia notowanego na GPW i pokonaniu spółki Mobile TV, którą powołali w grudniu 2008 r. czterej operatorzy komórkowi - Polska Telefonia Cyfrowa (Era), P4 (Play), Polkomtel (Plus) oraz PTK Centertel (Orange) nastąpił pat na rynku i operatorzy telefonii komórkowych oficjalnie stracili chęć wprowadzenia oferty telewizji dla swoich klientów motywując takie postępowanie nieatrakcyjną ofertą biznesową firmy Info-TV-FM.W związku z tym Prezes UOKiK wszczęła w listopadzie zeszłego roku postępowanie wyjaśniające dotyczące rynku telewizji mobilnej. Wyjaśniane jest czy mogło dojść do nielegalnego porozumienia na tym rynku. Postępowanie polegało na kontroli wraz z przeszukaniem w następujących firmach: Polkomtel, PTC, P4, Info-TV-FM oraz NFI Magna Polonia.
UOKiK korzysta z takiego narzędzia jak przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy niezwykle rzadko. Pracownicy Urzędu mogą żądać wydania dokumentów, nośników informacji np. dysków twardych, a także udzielania wyjaśnień. Takie postępowanie Urzędu musiało mieć mocne podstawy. Urząd dostał zgodę na przeszukanie od Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał ją na wniosek Urzędu.

Sytuacja wygląda niepokojąco gdyż oficjalnie operator sieci Era zrezygnował z wprowadzenia TV mobilnej do swojej oferty a Polkomtel zastanawia się mnożąc trudności. Dodatkowo zdaniem Prezesa UOKiK PTC – operator sieci Era i Polkomtel – operator sieci Plus
 


...utrudniali przeprowadzenie kontroli, m.in. poprzez uniemożliwienie kontrolującym niezwłocznego rozpoczęcia czynności kontrolnych, a Polkomtel również poprzez niewydanie dysku twardego z danymi informatycznymi dotyczącymi działalności tej spółki oraz nieprzekazanie żądanych dokumentów.
W związku z takim postępowaniem operatorów zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na firmę karę w wysokości do 50 mln euro oraz do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na osobę upoważnioną przez kontrolowanego przedsiębiorcę. Trudno sobie wyobrazić aby w takim przypadku sankcje finansowe miały niski wymiar.