Quo Vadis NFI Magna Polonia?

Spółka Mediatel kontrolowana przez fundusz NFI Magna Polonia ogłosiła w zeszłym tygodniu, że przejmie 100% udziałów w Centernecie kontrolowanym przez NFI Midas Romana Karkosika. Informacja wywołała entuzjazm wśród posiadaczy akcji funduszu NFI Magna . Nie zwrócili oni jednak uwagi na całą treść komunikatu. Otóż było w nim napisane, że Mediatel przejmuje 100% udziałów w Centernecie ale równocześnie podwyższy kapitał poprzez emisje akcji, które będą objęte przez NFI Midas. Po podwyższeniu kapitału i objęciu nowych akcji NFI Midas będzie miał prawie 66% udziału w kapitale akcyjnym. Niewielu inwestorów zwróciło uwagę, że NFI Magna Polonia traci kontrole nad swoją spółką i oddaje ja w ręce NFI Midas kontrolowanego przez Romana Karkosika. Magna po podwyższeniu kapitału "wyrzuci" z bilansu Mediatela i w konsekwencji spadnie wskaźnik cena/wartość księgowa dla akcji. Następnego dnia już postępowanie inwestorów nie okazało się tak oczywiste i doceniony został NFI Midas i Mediatel. Przetasowania kapitałowe są o tyle ciekawe, że Centernet ma koncesję na nadawanie sygnału gsm na częstotliwości 1800MHz i jest właścicielem marki "W Rodzinie" a Mediatel to hurtowy operator pośredniczący w wymianie ruchu między operatorami. Z połączenia powstanie podmiot posiadający infrastrukturę kablową i sieć nadajników co umożliwi powstanie jednego operatora telekomunikacyjnego, który nie będzie posiadał własnej marki, ale będzie współpracował z operatorami, umożliwiając im świadczenie wszystkich usług telekomunikacyjnych. Takimi operatorami mogą być operatorzy MVNO, operatorzy stacjonarni lub operatorzy kablowi. Ciekaw jestem czy i jak to wpłynie na kluczowy projekt funduszu polegający na dystrybucji usług telewizji mobilnej realizowany przez spółkę zależna Info-Tv-Fm. Budowa infrastruktury idzie zgodnie z planem w zapowiedziach władz funduszu ale już sama usługa jest postrzegana z rezerwą przez potencjalnych klientów firmy jakimi są operatorzy telefonii komórkowej w kraju i jest to jak na razie prawdopodobnie największą bolączką firmy. Sprzedaż usługi jednemu z operatorów powinna być tutaj impulsem do wzrostów. Myślę, że projekt budowy operatora telekomunikacyjnego nastawionego na obsługę innych podmiotów zwiększa szanse na sprzedaż usługi telewizji mobilnej i poszerza ofertę Mediatela.