Euroimplant SA: NWZ uchwaliło emisję akcji z prawem poboru

We wtorek 12 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Euroimplant S.A., notowanej na głównym parkiecie GPW spółki biotechnologicznej, które zdecydowało o publicznej emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1 472 951,22 zł do kwoty nie większej niż 2 209 426,83 złotych.

Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 2:1, czyli dwie stare akcje Euroimplant S.A. będą uprawniać do nabycia jednej nowej akcji serii E. Dzień ustalenia prawa poboru został wyznaczony na 23 kwietnia 2012 roku.

Euroimplant S.A. w tym roku zakończy budowę nowoczesnego obiektu, tym samym rozpocznie produkcję. Środki pozyskane z emisji przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, urządzeń badawczych oraz kontrolno-pomiarowych.

- „Ostatni rok naszej pracy dedykowany był przede wszystkim budowie w Kajetanach. Projekt jest bardzo praco- i kapitałochłonny. Laboratorium jest już na ukończeniu, potrzebujemy środków na jego wyposażenie. Duża część sprzętu realizowana i produkowana będzie na nasze zamówienie. Chcemy wybrać najlepsze oferty, dlatego zgodnie z realizowanym projektem dofinansowania PARP w najbliższych tygodniach ogłosimy konkurs. Część pozyskanego kapitału planujemy przeznaczyć także na dalsze działania badawczo-rozwojowe.” – mówi Andrzej Kisieliński, Prezes Zarządu Euroimplant S.A.

Spółka chce przeprowadzić nową emisję w możliwie najkrótszym czasie, dlatego pod koniec marca złoży prospekt emisyjny do KNF. Jeśli procedura zatwierdzenia dokumentu przebiegnie zgodnie z oczekiwaniami, oferta mogłaby się rozpocząć już pod koniec kwietnia. Na ten okres przypada także dzień ustalenia prawa poboru, który NWZA wyznaczyło na 23 kwietnia br. Oznacza to, iż aby móc skorzystać z tego prawa, ze względu na system rozliczeń transakcji w KDPW, należy nabyć akcje spółki najpóźniej 18 kwietnia 2012 roku.

Spółka nie zaprzestaje działań związanych z pozyskaniem równoległych form finansowania oraz możliwości rozwoju. W lutym br. we współpracy z Politechniką Łódzką oraz Centrum Zdrowia Matki Polki utworzone zostało Konsorcjum Naukowe.

- „Wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum złożyliśmy już wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy nadzieję, iż otrzymamy status KNOW, który gwarantuje specjalne dofinansowanie Ministerstwa na okres pięciu lat w wysokości do 50 mln złotych (10 mln zł rocznie).” – tłumaczy Andrzej Kisieliński.

MNiSW na rozpatrzenie wniosku i decyzję o przyznaniu statusu ma czas do maja 2012 roku.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NWZ_EUROIMPLANT_uchwalilo_emisje_akcji_z_prawem_poboru.pdf156.25 KB