Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. wejdzie na NewConnect w IV kw. 2012 r.

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. – podmiot specjalizujący się w pełnej obsłudze produkcyjnej wydarzeń artystycznych oraz eventowych, należący do grupy kapitałowej Novainvest S.A. - zadebiutuje na rynku NewConnect w IV kw. 2012 r. Debiut poprzedzi emisja prywatna. Koordynatorem Oferty będzie Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

-„Do końca 2011 roku działalność eventowa i artystyczna, stanowiąca obecny core-biznes Grupy Produkcyjnej Adrenalina S.A. była realizowana w ramach spółki Financea Sp. z o.o. W związku z dużą dynamiką rozwoju tej części działalności, na początku 2012 r. nastąpiło jej wydzielenie do osobnego podmiotu, który tworzą firmy oraz osoby doświadczone i obecne od wielu lat na rynku realizacji wydarzeń artystycznych i relacji biznesowych. Zagregowanie tych podmiotów w ramach jednej struktury pozwoliło przede wszystkim na rozszerzenie oferty usług oraz na obniżenie kosztów reklamy i promocji. Docelowo GP Adrenalina S.A. będzie zajmowała się także pozyskiwaniem środków oraz organizowaniem kompleksowego sponsoringu dla projektów realizowanych przez Grupę oraz podmiotów zewnętrznych.

W III kw. 2012 r. planujemy zrealizować prywatną emisję akcję, którą dodatkowy poprzedzimy niewielką ofertą Pre-IPO, skierowaną do wybranej grupy inwestorów. Środki z emisji przeznaczymy na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam na organizację przedsięwzięć o znacznie większej skali. W szczególności planujemy mocniej zaistnieć w obszarze produkcji filmowej. W chwili obecnej prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie naszego zaangażwoania w dwa projekty, które w naszej ocenie mają dużą szansę na odniesienie komercyjnego sukcesu ” – mówi Radosław Konarski, Prezes Zarządu GP Adrenalina S.A.

Głównym akcjonariuszem GP Adrenalina S.A. jest Global VC Sp. z o.o. (podmiot zależny od Novainvest S.A.), który posiada 60% w kapitale zakładowym, pozostały akcjonariat stanowią osobowy i podmioty powiązane ze Spółką na poziomie działalności operacyjnej. 

-„W branży medialnej i artystycznej funkcjonuje wielu podwykonawców, którzy działając najczęściej w formie jednoosobowych działalności gospodarczych koordynują i realizują nawet kilkumilionowe produkcje. Powołanie GP Adrenalina S.A. miało na celu zjednoczenie tych producentów pod wspólną marką, co pozwoli dotrzeć do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych z szeroką ofertą bardzo wyspecjalizowanych usług.

Wcześniej Grupa Produkcyjna Adrenalina była marką handlową należącą do Financea Sp. z o.o. W chwili obecnej dokonaliśmy zupełnego wyodrębnienia tych podmiotów. Działalność Financea Sp. z o.o. będzie rozwijana w kierunku jej core-biznesu tj. obrotu wierzytelnościami.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A. 

Grupa Produkcyjna Adrenalina S.A. działa w branży kultury, biznesu i sztuki (wyspecjalizowana działalność eventowa w zakresie gal specjalnych, imprezy plenerowe, zaplecza produkcyjnego, management artystyczny oraz eventy modowe).