NWZA Wikana S.A. zadecydowało o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecydowało 3 marca 2011 roku o resplicie akcji w stosunku 10:1. Za uchwałą głosowali wszyscy akcjonariusze obecni na NWZA, reprezentujący 59,23 % kapitału zakładowego. 2 marca br. Wikana S.A. nabyła trzy akcje własne o wartości nominalnej 0,02 zł (każda) w celu ich umorzenia, co umożliwi przeprowadzenie resplitu akcji. Kolejnym krokiem w ramach procesu resplitu jest skup do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł, przeprowadzony na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych.

-„Zgodnie z oczekiwaniami, akcjonariusze obecni na NWZ podjęli jednomyślną decyzję o resplicie akcji w stosunku 10:1. Jego realizacja wpłynie na istotne podwyższenie poziomów cenowych na jakich będą obracane akcje Wikana S.A. W naszym zamierzeniu dzięki temu kurs akcji na GPW będzie mniej podatny na duże i niekorzystne wahania ceny. Powinno to zwiększyć zainteresowanie spółką wśród nowych inwestorów, a docelowo przełożyć się na poprawę wyceny spółki na rynku. Wyjście z poziomu notowań akcji na poziomie groszowym wpłynie także na bezpieczeństwo inwestycji, a tym samym na większą atrakcyjność walorów Wikana S.A. dla inwestorów instytucjonalnych.” – mówi Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

W wyniku planowanej operacji wartość nominalna każdej nowej akcji wyniesie 0,20 zł. Akcje serii A, B, C, D, E, F zostaną scalone w jedną wspólną serię G. Ogólna liczba akcji Wikana S.A. zostanie proporcjonalnie zmniejszona z liczby 1.680.558.693 do liczby 168 055 869.

14 lutego 2011 roku Wikana S.A. poinformowała o rozpoczęciu prac nad nową strategią rozwoju na lata 2011-2013, opartą na rozwiązaniach sieciowych i modułowych. Jej realizacja sprawi, że Wikana S.A. będzie pierwszym sieciowym deweloperem w Polsce, operującym głównie w miastach od 50 do 150 tys. mieszkańców.