NWZA Wikana S.A. zadecyduje o resplicie akcji w stosunku 10:1

Resplit poprzedzi skup akcji o wartości do 1 mln zł 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecyduje 17 lutego br. o resplicie akcji w stosunku 10:1. W wyniku planowanej operacji wartość nominalna każdej nowej akcji wyniesie 0,20 zł. Akcje serii A, B, C, D, E, F zostaną scalone w jedną wspólną serię. Na potrzeby uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych NWZA zadecyduje również o skupie do 5 000 000 akcji własnych na rynku regulowanym za kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.

-„Planujemy przeprowadzenie resplitu akcji, ponieważ przyjęliśmy strategię działania, która ma pomóc w podniesieniu płynności oraz wyceny rynkowej spółki. Biorąc pod uwagę nasze bieżące prognozowane wyniki, dobre perspektywy rozwoju spółek zależnych, a także duży portfel nieruchomości, uważamy że bieżąca wycena spółki na rynku nie odzwierciedla wartości firmy. Planowany resplit akcji sprawi, że handel akcjami Wikana S.A. będzie się odbywał na zupełnie innych poziomach cenowych, mamy nadzieję, że przy wyższej płynności. Powinno to zwiększyć zainteresowanie spółką wśród nowych inwestorów. W szczególności spodziewamy się większego zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych, którzy do tej pory mieli obawy przed inwestycją w spółkę z uwagi na ryzyko związane z małą płynnością i niskim poziomem ceny akcji, sprzyjającym dużym zmianom procentowym kursu. Sama operacja resplitu zostanie zrealizowana w stosunku 10:1, co powinno zapewnić optymalnym poziom cenowy dla założonych celów.” – mówi Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

„W ramach planowanego resplitu planujemy także skup akcji własnych w kwocie do 1 mln zł. Operacja związana jest z uzupełnianiem niedoborów scaleniowych przy resplicie.” – dodaje Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Wikana S.A.

W ramach opublikowanych projektów uchwał cena nominalna akcji serii A, B, C, D, E, F po resplicie zostanie ustalona na 0,20 zł w stosunku do dotychczasowych 0,02 zł. Ogólna liczba akcji Wikana S.A. zostanie proporcjonalnie zmniejszona z liczby 1.680.558.693 do liczby 168 055 869.

* * * * *

WIKANA S.A. jest jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Spółka działa w oparciu o trzy filary: działalność deweloperska (podstawowa) i sprzedaż nieruchomości komercyjnych (WIKANA S.A., WIKANA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O., SŁONECZNY STOK SP. Z O.O., WIKANA INVEST SP. Z O.O.), pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (WIKANA BIOENERGIA SP. Z O.O.), sprzedaż i dystrybucja obuwia oraz wyrobów skórzanych (MULTISERWIS Sp. z o.o.).

KRS: 0000144421