Chiny i Niemcy pozytywnie zaskakują wstępnymi odczytami PMI. USA i Japonia poniżej prognoz

USA

Spadek momentum w produkcji przemysłowej, widoczne od maja w twardych danych, w końcu zostało potwierdzone w raporcie PMI przemysłu (a powinno być odwrotnie). PMI pozostaje jednak na wysokich poziomach.

PMI przemysłu dla USA we wstępnej publikacji za lipiec spadł do 56.3 pkt z 57.3, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu do 57.5. Uzasadnieniem do tego by ekonomiści oczekiwali wzrostu były niewątpliwie silne ostatnie odczyty regionalnych indeksów koniunktury. Jednak faktem jest, że momentum na produkcji przemysłowej (mam na myśli trend na dynamice 3-miesięcznej) osłabiało się w ostatnich dwóch miesiącach, po bardzo silnym odbiciu na przełomie I i II kwartału (o czym pisałem w poprzednich komentarzach). Tym samym tak wysokie poziomy PMI wydawały się być „nie do utrzymania”. I o ile konsensus prognoz ekonomistów zakładał, że PMI dalej będzie się poprawiał, to uważam, że rynek miał jak najlepsze podstawy do tego, by oczekiwać zejścia wskaźnika na niższe poziomy. Dlatego to „rozczarowanie” dzisiejszym odczytem PMI nie powinno mieć decydującego wpływu na decyzje amerykańskich inwestorów.

PMI pozostaje w pobliżu najwyższych poziomów obserwowanych w ostatnich czterech latach. Subindeks Produkcji na poziomie 60.4 pkt (minimalny spadek z 61 pkt) sugeruje, że dynamika wzrostu w amerykańskim przemyśle ciągle pozostaje na dobrych poziomach.

Gospodarka USA weszła w III kwartał z mniejszą siłą rozpędu jak w kwartał drugi, ale wiele wskazuje, że jest ono wystarczająco dobre, by cały kwartał przyniósł przyzwoitą dynamikę wzrostu PKB.

STREFA EURO

Poprawa w przemyśle niemieckim, a duża słabość francuskiego. Ogólna poprawa w popycie na usługi w całym regionie.

PMI Composite dla strefy euro wzrósł we wstępnych danych za lipiec do 54.0 z 52.8 i przy prognozie 52.8 (maksymalna prognoza wynosiła 53.3). Tym samym, jeśli ten wynik zostanie potwierdzony w finalnym odczycie, Composite wyrówna dotychczasowy najwyższy poziom z tego ożywienia odnotowany w kwietniu. Poprawa oparta była głównie o usługi, gdzie PMI wzrósł o 1.6 pkt do 54.4 pkt, powyżej prognozy 52.7. Usługi były napędzane przez Niemcy (+2 pkt) i Francję (+2.2), a o ok. 1 pkt poprawił się (wg tych wstępnych danych) zagregowany wynik dla pozostałych gospodarek regionu (których wstępne wyniki nie są publikowane). Przemysł też poprawił się, ale symbolicznie. PMI przemysłu wzrósł do 51.9 pkt z 51.8 (prognoza 51.7), a subindeks Produkcji, który jest brany pod uwagę przy liczeniu PMI Composite, wzrósł do 53.0 z 52.8. Przemysł był napędzany przez Niemcy (+0.9 pkt), a ponownie zaniżony przez Francję (-0.6). Sądząc po wyniku PMI przemysłu dla regionu oraz dla dwóch największych jego gospodarek, zagregowany wynik dla pozostałych krajów nie uległ w lipcu zmianie.

Niemcy
Oba sektory zaskoczyły pozytywnie. PMI przemysłu wzrósł wstępnie do 52.9 z 52.0, przy prognozie braku zmiany. Subindeks Produkcji poprawił się o solidne 2 punkty do 54.7. PMI usług wzrósł do 56.6 pkt z 54.6 i wobec prognozy 54.5. Jeśli wynik ten będzie potwierdzony w finalnym odczycie (a nieraz wstępne dane różnią się w tym przypadku dość wyraźnie od wstępnych) byłby to najwyższy poziom od ponad 3 lat. Ostatecznie PMI Composite dla Niemiec wzrósł do 55.9 z 54.0 i jest najwyżej od kwietnia. Indeks ten porusza się w zakresie 54 - 56 pkt już od wielu miesięcy.

Francja
We Francji z kolei rozczarował przemysł, a pozytywnie zaskoczyły usługi. PMI przemysłu spadł do 47.6 pkt z 48.2, poniżej prognozy 48.1. Szczególnie słabo wyglądał subindeks Produkcji, który spadł do bardzo już słabego poziomu 45 pkt z 47.6, najniższego od 15 miesięcy. Różnica pomiędzy tymi subindeksami w Niemczech i Francji sięgnęła więc prawie 10 pkt. Niewiele mniejsza dysproporcja będzie też pomiędzy wynikiem Francji a pozostałych krajów eurolandu. PMI usług wzrósł do 50.4 pkt z 48.2, podczas gdy prognozowano tylko minimalną poprawę do 48.4. Wzrost powyżej 50 pkt cieszy, ale jest to też bardzo zmienny indeks i nie możemy jeszcze mówić o powrocie tendencji wzrostowych w usługach. Dzięki poprawie w usługach PMI Composite wzrósł do 49.4 z 48.1, co oznacza, że gospodarka francuska pozostaje co najwyżej w stagnacji.

Reszta strefy euro
PMI Composite, liczony dla pozostałych gospodarek eurolandu poza Niemcami i Francją, wzrósł minimalnie i wynosi obecnie ok. 55 pkt. Wzrost ten był prawdopodobnie napędzany przez usługi. W ostatnich miesiącach PMI Composite dla „reszty strefy euro” przebił maksymalne poziomy z lat 2010/11 i obecnie jest na najwyższych poziomach od 2007 r.

Na dokładne wyniki dla poszczególnych krajów musimy poczekać do pierwszych dni sierpnia.

AZJA

Solidna poprawa w Chinach i rozczarowanie w Japonii

Chiny
Wstępny wynik PMI przemysłu dla Chin (wg. HSBC) pokazał wzrost do 52.0 pkt z 50.7. Konsensus prognoz zakładał poprawę do 51.0, a maksymalna prognoza wynosiła 51.5. Jeśli wynik będzie potwierdzony w finalnym odczycie będzie to najwyższy poziom od stycznia 2013 r. i drugi najwyższy poziom od 2011 r. Poprawa miała miejsce praktycznie na wszystkich kluczowych subindeksach. Nowe Zamówienia wzrosły o 2 pkt do 53.7 i takiej samej skali wzrost odnotowały też Zamówienia Eksportowe. To prawdopodobnie poprawa w handlu zagranicznych miała właśnie decydujący wpływ na wzrost aktywności w chińskim przemyśle i może mieć też duży wpływ na utrzymanie podwyższonej dynamiki wzrostu także w kolejnych miesiącach. Subindeks Produkcji wzrósł o 1 pkt do 52.8, najwyższego poziomu od 16 miesięcy.

Japonia
Rozczarował z kolei wstępny PMI przemysłu dla trzeciej gospodarki świata. PMI dla Japonii spadł do 50.8 pkt z 51.5, podczas gdy rynek oczekiwał poprawy do 51.9. Subindeks Produkcji spadł o ponad 2 pkt do 50 pkt, czyli na poziom odpowiadający stagnacji. Powoli poprawiają się Zamówienia Eksportowe, ale ciągle i zamówienia krajowe, i zagraniczne pozostają nieznacznie tylko powyżej 50 pkt, co oznacza, że wychodzenie z zapaści w II kwartale (spowodowanej głównie przez załamanie popytu po podwyżce podatku VAT) jest bardzo powolne.

Tajwan
Wzrost aktywności przemysłowej w Azji Wschodzącej został też potwierdzony przez silny wzrost produkcji przemysłowej na Tajwanie. W czerwcu dynamika roczna produkcji przyspieszyła do 8.6% z 5.2% (prognoza 6.0%), a wzrosty były bardzo szerokie.

Tomasz Smolarek
Doradca inwestycyjny
Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.