Mocniejszy rynek pracy w USA przybliża perspektywę ograniczania QE.

Komentarz Noble Funds TFI po zakończeniu sesji w USA.

Amerykańskie indeksy po pozytywnych danych z rynku pracy zamknęły się na plusach. Indeks S&P 500 zyskał 1,02 proc., Nasdaq: 1,04 proc. a DJI 0,98 proc. Informacja o większej liczbie miejsc pracy przełożyła się również na umocnienie dolara (EUR/USD: 1,283) i wzrost rentowności amerykańskich obligacji 10l. o 8,56 proc. do poziomu 2,715. Najwięcej zyskał dziś sektor przemysłowy: 1,23 proc. i finansowy: 1,20 proc. Jedynie sektory materiałów podstawowych i użyteczności publicznej zanotowały dziś straty, zamykając się odpowiednio 0,21 proc. i 0,39 proc. pod kreską.

Przed rozpoczęciem sesji w USA, BLS opublikował raport z rynku pracy. Zatrudnienie znacznie się poprawiło, na co wskazywał dwa dni wcześniej raport ADP, wskazujący na wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 188 tys. Dzisiejsze, oficjalne dane wypadły również lepiej niż zakładały szacunki ekonomistów.

Stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 7,6 proc. Rynek spodziewał się spadku o 1 p.p.

Zaskoczeniem były dane dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Wzrost w czerwcu wyniósł 195 tys. – tyle samo co miesiąc wcześniej (rewizja ze 175 tys. do 195 tys.). Najwyższy przyrost zatrudnienia można było zaobserwować w sektorze związanym z czasem wolnym, usługami dla biznesu, handlem detalicznym, ochroną zdrowia i w działalności finansowej. Słabiej wyglądało zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym, które zanotowało kolejny spadek, trwający już 4 miesiąc z rzędu. Spadło również zatrudnienie w sektorze rządowym.

W sektorze prywatnym przybyło w czerwcu 202 tys. miejsc pracy. Konsensus rynkowy zakładał 175 tys. Za miesiąc maj zrewidowano odczyt ze 178 tys. aż do 207 tys.

Długość tygodnia pracy pozostała na niezmienionym poziomie: 34,5 godz., zaś płaca godzinowa wzrosła m/m o 0,4 proc., wobec prognozy 0,2 proc.

Michał Kozak
Doradca inwestycyjny
Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.