NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (lipiec 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

Alokacja na funduszu zostaje ograniczona do poziomu poniżej 65%. Choć nadal widzimy szanse na realizację scenariusza wakacyjnej hossy, ostatnie gwałtowne wzrosty tak ważnych dla indeksu papierów jak KGHM czy PZU, sprawiają że potencjał dla wzrostów jest ograniczony. Przynajmniej w krótkim terminie.

Odnośnie alokacji sektorowej konsekwentnie doważamy banki. Pomimo słabego postrzegania sektora przez inwestorów, banki które do tej pory zaprezentowały wyniki za drugi kwartał, zaskoczyły pozytywnie. Co więcej, stopniowe uspokojenie sytuacji gospodarczo - politycznej w strefie euro powinno znaleźć największe odzwierciedlenie właśnie w wycenach spółek z sektora finansowego. Sprzedaż przez Skarb Państwa pakietu PKO BP zdejmuje z tego banku „nawis podażowy”, który sprawiał, że największy polski bank przez miesiące zachowywał się słabiej od rynku.

Nadal mocno niedoważamy spółki związane z konsumpcją detaliczną. Wzrost stopy bezrobocia w czerwcu czyli w szczycie prac sezonowych pokazuje jak trudna sytuacja panuje na rynku pracy. Uważamy, że o ile nadchodzące spowolnienie gospodarcze zostało już w dużej mierze uwzględnione w wycenach spółek przemysłowych to spółki zajmujące się handlem detalicznym są zdecydowanie za drogie. Obserwowane w ostatnich tygodniach umocnienie złotówki, skłania nas również do stopniowej realizacji zysków osiągniętych na spółkach o dużym udziale eksportu. Dane GUS-u pokazują, że sekcje gospodarki związane ze sprzedażą eksportową tracą dynamikę w związku ze spowolnieniem notowanym w strefie euro.

Zespół Noble Funds TFI

Noble Funds TFI S.A.

Pełny tekst w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
NF_Timingowy_sierpien_2012.pdf115.05 KB