Public Image Advisors S.A. powołuje spółkę zależną Financea Sp. z o.o.

Wyjaśniło się zagadkowe zachowanie Zarządu spółki Public Image Advisors z 02.12.2010 kiedy to firma poinformowała o zbyciu 30 listopada 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA Blue Tax Group. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Tą transakcją Public Image Advisors całkowicie wycofała się z BTG.

Po tej sprzedaży powstało pytanie co dalej. I wczoraj dostaliśmy odpowiedź.


 
Zarząd PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. poinformował, iż w dniu 6 grudnia 2010 roku Spółka powołała na podstawie założycielskiego aktu notarialnego spółkę zależną Financea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Emitent objął 80% udziałów. Financea Sp. z o.o. ma świadczyć usługi w zakresie doradztwa finansowego oraz pozyskiwania środków unijnych dla spółek prywatnych oraz publicznych. Financea zastapi w strukturze grupy BTG, z której to Public Image Advisors wycofała się sprzedając wszystkie posiadane udziały. W ocenie firmy zawiązanie Financea Sp. z o.o. oraz świadczenie usług za pośrednictwem tego podmiotu, jest dla Emitenta korzystniejsze w związku z faktem posiadania wyższego udziału procentowego w kapitale zakładowym oraz jednocześnie w osiąganym wyniku finansowym.

Równocześnie domena internetowa Financea Sp. z o.o. przekierowuje na serwis Public Image Advisors i została zarejestrowana 3 grudnia tego roku. Może dziwić fakt, że spółka nie zainteresowała się domeną financia.pl wybierając domenę financea.pl. Możliwe, że wytłumaczeniem jest już zajęty adres financia.pl. Jednocześnie wybór adresu internetowego financia.pl trafiałby w nazewnictwo przyjęte przez Public Image Advisors, która posługuje się domena internetową publicia.pl .