Public Image Advisors

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Public Image Advisors S.A. powołuje spółkę zależną Financea Sp. z o.o.

Wyjaśniło się zagadkowe zachowanie Zarządu spółki Public Image Advisors z 02.12.2010 kiedy to firma poinformowała o zbyciu 30 listopada 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA Blue Tax Group. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Tą transakcją Public Image Advisors całkowicie wycofała się z BTG.

Po tej sprzedaży powstało pytanie co dalej. I wczoraj dostaliśmy odpowiedź.

Split akcji Public Image Advisors w środę 8 grudnia 2010 roku

Zarząd spółki już 18 listopada 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.11.2010 r., na mocy którego dokonana została rejestracja podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez zmiany wartości kapitału zakładowego (split).

Przed rejestracją podziału akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 122 500,00 zł i dzielił się na 1 225 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Spółka Public Image Advisors S.A. sprzedała posiadane akcje imienne Blue Tax Group S.A.

W dniu dzisiejszym Public Image Advisors przekazała informację Blue Tax Group, że 30 listopada sprzedała 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Po powyższej transakcji PIA nie posiada już żadnych akcji BTG.

Zarząd Public Image Advisors podnosi prognozę wyników

Rynek NewConnect został przewidziany dla małych spółek we wczesnej fazie rozwoju. Jedną z ciekawszych spółek pod względem dynamiki wzrostów, obrotów i stabilności kursu jest spółka Public Image Advisors, która komunikatem w dniu dzisiejszym podwyższyła po raz kolejny swoje prognozy na ten rok. Pierwotne założenia firmy przedstawiały się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży 650 tys. zł
- zysk netto 500 tys. zł.

Public Image Advisors zaskakuje wynikami

Public Image Advisors podała dzisiaj wyniki finansowe za 3 kwartał tego roku ( okres od 01.07.2010 do 30.09.2010). Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta wskazują na duży wzrost przychodów, zysku na działalności operacyjnej i zysku netto. Wyniki te potwierdzają ogromny potencjał spółki.

Przychody netto ze sprzedaży za 3 kwartał 2010 wyniosły 285 940,74 zł podczas gdy w roku ubiegłym było to 93 500,00 zł .
Zysk netto za 3 kwartał wyniósł 277 344,78 zł podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 82 356,89 zł .

Spółka Public Image Advisors S.A. systematycznie zwiększa przychody

Public Image Advisors bardzo efektywnie zdobywa nowych klientów. Konsekwentnie też rozszerza portfolio usług, co było widac m. in. na prezentacjach NewConnect Convention 2010.