Zarząd Public Image Advisors podnosi prognozę wyników

Rynek NewConnect został przewidziany dla małych spółek we wczesnej fazie rozwoju. Jedną z ciekawszych spółek pod względem dynamiki wzrostów, obrotów i stabilności kursu jest spółka Public Image Advisors, która komunikatem w dniu dzisiejszym podwyższyła po raz kolejny swoje prognozy na ten rok. Pierwotne założenia firmy przedstawiały się następująco:

- przychody netto ze sprzedaży 650 tys. zł
- zysk netto 500 tys. zł.


 

21 września podniesiono poprzednią prognozę do następujących wartości:

- przychody netto ze sprzedaży 700 tys. zł (+7,7% w stosunku do pierwotnej prognozy),
- zysku netto 550 tys. zł (+10% w stosunku do pierwotnej prognozy).

W dniu dzisiejszym firma Public Image Advisors ponownie podniosła prognozy za cały 2010 rok do wartości:

- przychody netto ze sprzedaży 800 tys. zł (+14,29% w stosunku do dotychczasowej prognozy oraz +23,08% w stosunku do pierwotnej prognozy),
- zysk netto 630 tys. zł (+14,55% w stosunku do dotychczasowej prognozy oraz +26% w stosunku do pierwotnej prognozy).

Równie ciekawie wyglądają dane finansowe Public Image Advisors za 3 kwartał tego roku i skonsolidowane wyniki za trzy kwartały w porównaniu do wyników z roku poprzedniego, o których pisałem w poprzednim artykule.