Public Image Advisors zaskakuje wynikami

Public Image Advisors podała dzisiaj wyniki finansowe za 3 kwartał tego roku ( okres od 01.07.2010 do 30.09.2010). Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta wskazują na duży wzrost przychodów, zysku na działalności operacyjnej i zysku netto. Wyniki te potwierdzają ogromny potencjał spółki.

Przychody netto ze sprzedaży za 3 kwartał 2010 wyniosły 285 940,74 zł podczas gdy w roku ubiegłym było to 93 500,00 zł .
Zysk netto za 3 kwartał wyniósł 277 344,78 zł podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 82 356,89 zł .


 
Przychody netto ze sprzedaży za pierwsze 3 kwartały 2010 wyniosły 633 989,85 zł wobec 141 740,00 za 3 kwartały roku 2009.
Zysk netto za pierwsze 3 kwartały wyniósł 504 818,03 zł wobec 120 091,42 zł za analogiczny okres roku poprzedniego.

Wyniki finansowe spółki wzrosły znacząco w stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku. Wyniki za 3 kwartał wskazują na wzrost przychodów o 205,82 proc. w stosunku do 3 kwartału roku poprzedniego. Co ciekawe według opublikowanych danych przychody w 3 kwartale wzrosły w stosunku do przychodów za 2 kwartał o 32,95 proc.. Zysk netto za 3 kwartał wzrósł o 236,76 proc. w stosunku do 3 kwartału roku 2009 oraz był wyższy o 75,36 proc. od zysku zanotowanego w 2 kwartale tego roku. Pokazuje to wzrostową tendencję generowania przychodów i zysków przez spółkę.

Należy zwrócić uwagę, że przychody ze sprzedaży za 3 kwartały tego roku stanowią 90,57 proc. prognozy przychodów zakładającej osiągnięcie 700 tys. zł (prognoza skorygowana w górę 21.09.2010 z poziomu 650 tys. zł).
Wartość zysku netto wypracowanego przez 3 kwartały tego roku stanowi 91,79 proc. prognozy zysku netto za ten rok podwyższonej 21.09.2010 z 500 tys. zł do 550 tys. zł .

Tak pozytywne wyniki nie dziwią w kontekście znacznego wzrostu liczby obsługiwanych klientów i wprowadzaniu nowych usług.
Spółka zakłada wypłatę swoim akcjonariuszom nie mniej niż 50 proc. zysku netto wypracowanego w ciągu roku.