Spółka Public Image Advisors S.A. sprzedała posiadane akcje imienne Blue Tax Group S.A.

W dniu dzisiejszym Public Image Advisors przekazała informację Blue Tax Group, że 30 listopada sprzedała 4 300 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu na WZA. Akcje te stanowiły 6,11 proc. kapitału zakładowego BTG i dawały prawo do 8 600 000 głosów podczas WZA (8,98 proc. ogólnej liczby głosów na WZA BTG). Po powyższej transakcji PIA nie posiada już żadnych akcji BTG.