Noble Funds

Skandia włącza do swojej oferty subfundusz Noble Fund Africa z oferty Noble Funds

Z dniem 20.10.2010 roku możliwości inwestowania dla osób posiadających polisy w Skandii uległy poszerzeniu. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Modelowych, znajdujących się w ofercie Skandia Życie TU S.A., została rozszerzona o Fundusz Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Africa.

Nowe zasady nabywania jednostek funduszy inwestycyjnych

Od 22 kwietnia br. weszły w życie przepisy zgodne z unijną dyrektywą MiFD (Markets in Financial Instruments Directive), których celem jest ochrona klientów przedsiębiorstw inwestycyjnych. Przedsiębiorstwom inwestycyjnym pozwala natomiast świadczyć usługi inwestycyjne wedle ujednoliconych zasad we wszystkich krajach UE.