GPW

Prezes Zarządu Techmex S.A. w upadłości likwidacyjnej sprzedał akcje

Prezes Zarządu firmy Techmex zbył 11 tys. akcji spółki Techmex w dniu 8 listopada 2010 roku podczas sesji po cenie 0,47 zł za akcję.

Techmex na liście alertów GPW

W zeszły piątek Sąd w Bielsku Białej oddalił na posiedzeniu niejawnym zażalenie zarządu Techmeksu na upadłość likwidacyjną spółki. Kurs gwałtownie się załamał. W dniu dzisiejszym  na początku sesji można było kupić akcje Techmeksu w cenie 0,47 zł. Od otwarcia kurs akcji rośnie i osiągnął już 0,61 zł. Kurs jest aktualnie równoważony z powodu przewagi popytu.

Czy Techmex zostanie wykluczony z obrotu giełdowego na 12 miesięcy?

Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Techmex wykluczeniem z obrotu na rynku regulowanym na okres 12 miesięcy z powodu niewykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych – poinformowała dzisiaj KNF w komunikacie.

Przypomnijmy, że Techmex znajduje się w upadłości likwidacyjnej. Nie opublikował raportów kwartalnych za czwarty kwartał 2009 roku i za pierwszy kwartał tego roku. Brak też było raportów za pierwsze półrocze 2010 i raportu rocznego za 2009 rok.

City Interactive inwestuje w nowy silnik do gier

CITY INTERACTIVE S.A. w dniu 28 października 2010 roku zawarł umowę licencyjną z firmą Crytec GmbH na wykorzystanie technologii CryENGINE 3 w dwóch produktach spółki, z których jednym mam być Sniper Ghost Warior 2.

CryENGINE 3 jest najnowszym całościowym rozwiązaniem, który umożliwia tworzenie nie tylko gier ale również filmów, symulacji czy innych interaktywnych aplikacji. Produkt ten umożliwia tworzenie produktów na PC, Xbox 360 oraz PlayStation 3.

IDM ma zgodę KNF na zakup akcji WestLB Bank Polska S.A.

IDM ma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zakup akcji WestLB Bank Polska S.A., które stanowią 45 proc. udziału w banku. Umowa sprzedaży akcji WestLB Bank Polska S.A. została zawarta między DM IDM S.A. i PL Holdings Sarl, który jest podmiotem zależnym od Abris Capital Partners jako nabywającymi, a WestLB AG jako sprzedającym.

Notowania spółki zostały zawieszone na wniosek spółki do 12:10.

Debiut spółki ABAK na NewConnect przebiegł bez rozgłosu

Lider outsourcingu księgowości w województwie warmińsko-mazurskim – spółka ABAK S.A. zadebiutowała 14 października na rynku alternatywnym GPW. Do obrotu na NC wprowadzonych zostało 1,99 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 0,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku oferty prywatnej 0,5 mln akcji Spółka pozyskała 1 mln zł - cena sprzedaży została ustalona na poziomie 2 zł.

Eko Export pozyskał dużego klienta

Eko Export już zostało docenione przez inwestorów. Wystarczy popatrzeć na wykres spółki. Firma ma dobrą politykę informacyjną i dba o inwestorów. Eko Export to producent Mikrosfery czyli ziaren szlaki powstających w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej w elektrowniach.
 

Czy zapisać się na akcje GPW?

Mocno zastanawiałem się czy nie wziąć udziału w prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych. Jest to na pewno jeden z debiutów rozgrzewających rynek i przyciągający nowych inwestorów. Zewsząd płyną sygnały o dużym zainteresowaniu – szczególnie ze strony osób, które mają zamiar zostać inwestorami za sprawą tej oferty publicznej.