GPW

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Podsumowanie sytuacji na rynku kapitałowym 25.04

Komentarz Noble Funds TFI.

Spojrzenie na rynek

Kwietniowe spadki na giełdach i wzrost zmienności naturalnie zaczęły przypominać inwestorom o tym, że właśnie w tym miesiącu w poprzednich dwóch latach główne światowe indeksy zanotowały swoje maksymalne poziomy zanim zaczęły się silne korekty.

Podsumowanie sytuacji na rynku kapitałowym 10.04

Komentarz Noble Funds TFI.

Spojrzenie na rynek

Początek II kwartału przyniósł pogorszenie nastrojów na światowych rynkach kapitałowych, co po części można wiązać z realizacją zysków po mocnym I kwartale, jak i serią słabszych danych z gospodarki światowej. W takich sytuacjach zawsze też rośnie napięcie na rynku długu w strefie euro.

Wikana S.A. rozpoczyna proces resplitu akcji

NWZA zadecydowało o skupie i umorzeniu trzech akcji własnych w celu wyrównania liczby akcji dla potrzeb resplitu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana S.A. – notowanej na rynku głównym GPW firmy deweloperskiej – zdecydowało 17 lutego 2011 roku o skupie trzech akcji własnych w celu ich umorzenia, co umożliwi poprawne przeprowadzenie operacji resplitu akcji w stosunku 10:1. Po zakończeniu procesu podjęta zostanie uchwała o umorzeniu akcji, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Decyzja o resplicie akcji oraz o nabyciu akcji własnych celem wyrównania niedoborów scaleniowych, zostanie podjęta po wznowieniu obrad planowanym na dzień 3 marca 2011 roku

KOV znalazł warstwę gazu na odwiercie O-8

Petrolinvest budzi nadzieje a KOV Jana Kulczyka osiąga wyniki. Tak pokrótce można opisać to co dzieje się ostatnio na warszawskim parkiecie jeśli chodzi o spółki wydobywcze. Spekulacyjny wzrost na akcjach Petrolinvestu na podstawie publikacji prasowej stoi w opozycji do rzeczowych komunikatów firmy KOV.

LUG S.A. przechodzi na MSR-y w związku z przenosinami na rynek główny GPW

Prospekt emisyjny trafi do KNF do końca marca 2011

LUG S.A. – jeden z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które 9 lutego podejmie decyzję o przejściu spółki na MSR-y (Międzynarodowe Standardy Rachunkowości). Jest to związane z planowanymi przenosinami spółki na rynek główny warszawskiej GPW. Złożenie prospektu do KNF planowane jest do końca marca 2011 roku. Zmianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć nowa emisja akcji.

LST CAPITAL S.A. zakwalifikowany do kolejnego etapu negocjacji na zakup CF CEFARM S.A.

LST CAPITAL S.A. – fundusz typu Venture Capital notowany na GPW – otrzymał od Departamentu Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa informację o pomyślnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu negocjacji w procesie prywatyzacji Centrali Farmaceutycznej CEFARM S.A. z siedzibą w Warszawie. W następnym etapie LST CAPITAL S.A. otrzyma możliwość przeprowadzenia ograniczonego due diligence CF CEFARM S.A. W ramach prowadzonego procesu prywatyzacji, Skarb Państwa oferuje do nabycia 85% akcji CF CEFARM S.A.

NWZA zdecydowało o przejściu ATC Cargo S.A. na rynek główny GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATC Cargo S.A. – notowanej na NewConnect firmy logistycznej specjalizującej się w organizacji transportu międzynarodowego – podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury przejścia firmy z NewConnect na rynek regulowany warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Zgodnie z przyjętą decyzją, Zarząd ATC Cargo S.A. został upoważniony do rozpoczęcia działań zmierzających do wprowadzenia do obrotu na rynek regulowanym akcji serii B, C i D. Zarząd planuje przenosiny na koniec I kwartału 2011 roku.

Tygodniowe podsumowanie sytuacji na rynku kapitałowym (08.11 - 12.11.2010)

Komentarz tygodniowy Noble Funds TFI.

Po bardzo udanym początku miesiąca dla inwestorów giełdowych, w drugim tygodniu listopada rynek był już dla nich mniej łaskawy. Z jednej strony wszystkie indeksy na GPW wzrosły, ale z drugiej strony zwyżki te były dość rachityczne, choć w porównaniu do innych parkietów (praktycznie wszędzie odnotowano tygodniowy spadek) silne.