emerytura

Nowa wizja emerytalna

Wicepremier Waldemar Pawlak proponuje zmiany w systemie emerytalnym. Mają one dotyczyć wysokości składki wpłacanej do ZUS. Na wzór systemu emerytalnego, jaki funkcjonuje w Kanadzie podatnik zamiast odprowadzać 19,5% dochodów odprowadzałby stałą kwotę nie mniejszą niż 120 zł miesięcznie.