Duża zmienność na rynku NewConnect!

Listopad upłynął pod znakiem silnych wahań cen akcji na rynkach finansowych. Od początku miesiąca nadal przeważała tendencja spadkowa, która w szczególności wynika z systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej wielu krajów oraz wciąż niepokojącej kwestii zadłużenia Grecji, Włoch i Hiszpanii. Kolejną istotną zmianą w ostatnim czasie było przejęcie funkcji prezesa Europejskiego Banku Centralnego przez Mario Draghi. Podjęta pod jego przewodnictwem decyzja o obniżeniu stopy bazowej o 25 punktów zaskoczyła inwestorów, dlatego w najbliższym czasie należy liczyć się ze spowolnieniem wszystkich gospodarek strefy euro. Obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu fiskalnego na całą strefę euro zdominowały nastroje inwestorów, powodując dużą zmienność na światowych giełdach.

Zwiększoną awersję do ryzyka inwestorów szczególnie widzimy na notowaniach małych spółek, co odzwierciedla m.in. zachowanie kursów firm na NewConnect. Pod koniec listopada NCIndex w porównaniu z końcem miesiąca poprzedniego stracił ponad 5% wartości, a 12 z 20 sesji zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w listopadzie kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 41,1 pkt. (29 listopad) porównywalny do poziomu z listopada 2008 roku. Największy jednorazowy spadek NCIndex w ciągu jednej sesji wyniósł 1,7% (2.11.2011), natomiast w październiku ten spadek wyniósł 1,35% (3.10.2011).

Pełny raport w załączonym pliku PDF

ZałącznikWielkość
Raport_o_debiutach_na_NewConnect_11.2011.pdf416.76 KB