Novainvest S.A. wyemituje dwuletnie obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 7 lutego 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy doradczo – inwestycyjnej - zaoferuje w ramach oferty niepublicznej dwuletnie obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowane na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.

-„Z obligacji planujemy pozyskać ok. 3 mln zł, które przeznaczymy na nowe projekty inwestycyjne. Pod uwagę bierzemy głównie spółki z branży telekomunikacyjnej oraz IT, tym niemniej obecnie na rynku jest wiele podmiotów o bardzo atrakcyjnych wycenach, dlatego też nie wykluczamy wejścia w zupełnie nowe obszary.

Emisja będzie skierowana zarówno do inwestorów indywidualnych jak i do instytucjonalnych. Rozważamy także możliwość zaoferowania transzy obligacji w ramach skupu akcji własnych. Po zakończeniu emisji planujemy wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst, dlatego też ewentualna konwersja powinna stanowić ciekawą alternatywę dla obecnych posiadaczy akcji, tym bardziej iż oprocentowanie obligacji będzie na poziomie 14 procent. Przyjmowanie deklaracji w procesie skupu potrwa jeszcze do 29 lutego 2012 r., wtedy też podejmiemy ostateczną decyzję w zakresie możliwości i parametrów konwersji akcji na obligacje.” – mówi Tomasz Bartel, Prezes Zarządu Novainvest S.A.

25 stycznia 2012 roku Novainvest S.A. informowała o rozpoczęciu skupu akcji własnych po cenie ustalonej w granicach upoważnienia udzielonego przez NWZA Novainvest S.A. tj. za cenę nie niższą niż 0,60 zł i nie wyższą niż 3,00 zł za jedną akcję. Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 1.600.000 akcji o łącznej wartości do 1 mln zł. 

Uchwały ww. NWZA Novainvest S.A. z dnia 25 lipca 2011 r. dostępne są na stronie Spółki pod adresem http://novainvest.com.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html