CAUSA S.A.

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Grupa Novainvest S.A. zanotowała 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r.

W ujęciu narastającym zysk wzrósł o 249% r-d-r

Warszawa, 14 lutego 2011 roku – Novainvest S.A. wraz z podmiotami zależnymi - Global VC Sp. z o.o. oraz Nova Capital Advisors Sp. z o.o. zanotowały łącznie ponad 1,84 mln zł zysku netto w IV kw. 2011 r. W ujęciu narastającym (po czterech kwartałach) wyżej ww. podmioty zanotowały łącznie 2,73 mln zł zysku netto w porównaniu do 781 tys. zł w analogicznym okresie roku 2010, co oznacza wzrost o 249%.

Novainvest S.A. wyemituje dwuletnie obligacje o wartości do 3 mln zł

Warszawa, 7 lutego 2012 roku – Novainvest S.A. – podmiot dominujący grupy doradczo – inwestycyjnej - zaoferuje w ramach oferty niepublicznej dwuletnie obligacji na okaziciela o wartości do 3 mln zł, oprocentowane na poziomie 14% rocznie. Jednostkowa cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej tj. 1000 zł. Zostaną one wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. Operatorem emisji jest Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A.