Progress Holding Sp. z o.o.

W maju 2012 na NewConnect pojawiło się 7 nowych spółek

Tak jak zakładaliśmy w poprzednim miesiącu motyw niestabilnego rynku nadal nam towarzyszy. Prawdopodobnie kolejne miesiące 2012 roku będą wyglądały podobnie. W maju NCIndex testował kolejny raz naszą cierpliwość. Miesięczne wykresy indeksów przedstawione są z lewej strony.

W kwietniu 2012 na NewConnect pojawiło się 6 nowych spółek

Motyw niestabilnego rynku będzie nam towarzyszył cały 2012 rok i prawdopodobnie dłużej. W kwietniu NCIndex testował kolejny raz nasza cierpliwość. Najniższy poziom w tym roku odnotowaliśmy 23 kwietnia, NCIndex osunął się na zamknięciu do 40,19 pkt a WIG20 do 2167,13 pkt.

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek

Cały czas rynek pozostaje pod presją wysokiego zadłużenia w Europie. Motyw ten będzie trwał cały 2012 rok a zapewne i dłużej. Pod koniec marca br. ministrowie finansów strefy euro porozumieli się w sprawie wzmocnienia tzw. zapory przeciwogniowej, jak określa się fundusz eurolandu, do 800 mld euro. Ma to zapobiec rozszerzeniu kryzysu zadłużenia. Z tej kwoty 300 mld euro już jest zadekretowane. Pozostałe 500 mld euro może nie wystarczyć na pomoc dla wszystkich potrzebujących.

W lutym 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 9 nowych spółek

Decyzja ministrów EU z dnia 21.02.2012 o przyznaniu pomocy dla Grecji złagodziła napięcie na rynkach finansowych. Pomimo, że uczestnicy rynków finansowych rozumieją, że decyzje te nie rozwiązały ostatecznie problemu zadłużenia Grecji to jednak były sygnałem do okresowego entuzjazmu na rynkach akcji. Wyrazem tego był wzrost prawie wszystkich indeksów po połowie miesiąca, lecz pod koniec miesiąca dominowały spadki.

W styczniu 2012 r na NewConnect pojawiło się tylko 7 nowych spółek

Na rynkach finansowych dalej utrzymuje się niepewność, odnośnie perspektywy rozwoju sytuacji w 2012 r., coraz częściej jednak słychać pozytywne prognozy ze wskazaniem na lepszą drugą połowę 2012 r. Uważamy, że w większym stopniu są to oczekiwania niż potwierdzają to twarde fakty.

Rekordowa liczba debiutów na rynku NewConnect w 2011 roku

Grudzień nie przyniósł rozwiązania niepewnej sytuacji w Europie. Inwestorzy z niepokojem obserwują wydarzenia w strefie euro. Podczas szczytu w Brukseli 17 państw eurolandu i 6 państw spoza unii walutowej zdecydowało o powołaniu nowego pakietu fiskalnego do ratowania strefy euro. Brak jedności w Unii Europejskiej w kwestii jego realizacji niepokoi rynki, które bacznie obserwują toczące się negocjacje wokół pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na tle niestabilnej sytuacji w Europie, optymistyczne sygnały płyną z gospodarki amerykańskiej, co pozwala na umiarkowany optymizm w prognozach na najbliższy czas.

Duża zmienność na rynku NewConnect!

Listopad upłynął pod znakiem silnych wahań cen akcji na rynkach finansowych. Od początku miesiąca nadal przeważała tendencja spadkowa, która w szczególności wynika z systematycznie pogarszającej się sytuacji finansowej wielu krajów oraz wciąż niepokojącej kwestii zadłużenia Grecji, Włoch i Hiszpanii. Kolejną istotną zmianą w ostatnim czasie było przejęcie funkcji prezesa Europejskiego Banku Centralnego przez Mario Draghi. Podjęta pod jego przewodnictwem decyzja o obniżeniu stopy bazowej o 25 punktów zaskoczyła inwestorów, dlatego w najbliższym czasie należy liczyć się ze spowolnieniem wszystkich gospodarek strefy euro. Obawy o rozprzestrzenienie się kryzysu fiskalnego na całą strefę euro zdominowały nastroje inwestorów, powodując dużą zmienność na światowych giełdach.

Coraz słabsza dynamika debiutów na NewConnect

Październik w tym roku na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem niepewności, co do rozwiązania problemów wypłacalności niektórych krajów Unii Europiejskiej. Nawet najważniejsze zdarzenie tego miesiącu unijny szczyt w Brukseli, gdzie strefa Euro porozumiała się w sprawie Grecji i Europiejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, według analityków nie rozwiąże problemów niewypłacalności i nie odmieni na dobre sytuacji na rynkach. Zwiększoną awersję do ryzyka inwestorów szczególnie widzimy na notowaniach małych spółek, co odzwierciedla m.in. zachowanie kursów firm na NewConnect. W październiku średnio NCIndex stracił 2% wartości w porównaniu z wrześniem, a 11 z 21 sesji zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w październiku kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 42,02 pkt (13 październik) porównywalny do poziomu z listopada 2008 roku. Największy jednorazowy spadek NCIndex w ciągu jednej sesji wyniósł 1,35% (3 październik), natomiast we wrześniu ten spadek wyniósł 1,88% (12 września).