Sontellian Capital sp. z o. o.

Novainvest S.A. wzmacnia Grupę o spółkę doradczą

Warszawa, 10 marca 2011 roku

NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT - poinformował, iż został znaczącym udziałowcem spółki Sontellian Capital sp. z o. o., nabywając jej 4.985 udziałów o łącznej wartości nominalnej 498 500 złotych. Cena nabycia wyniosła 2 mln złotych. Tym samym w rękach Novainvest S.A. znalazło się 99,7 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki. Jednocześnie, w dniu 9 marca br. odbyło się NWZA Sontellian Capital, które zdecydowało o zmianie nazwy firmy na Nova Capital sp. z o. o.