usługi IT

SMT Software S.A. pozyskała kontrakt na 9 mln PLN

Notowana na NewConnect informatyczna spółka z Wrocławia podpisała 5-letni kontrakt z cypryjską spółką z branży finansowo - consultingowej.

W ramach nowo pozyskanej umowy SMT Software udostępni klientowi kilkunastoosobowy zespół programistów, których zadaniem będzie rozwój i utrzymywanie systemów informatycznych we współpracy z pionem IT klienta. Wszyscy developerzy będą pracować zdalnie z siedziby SMT Software we Wrocławiu.

SMT Software opublikowała wyniki za III kwartał 2011

Po trzech kwartałach 2011 roku wartość przychodów notowanej na NewConnect informatycznej spółki z Wrocławia przekroczyła sumę przychodów z całego roku 2010.

  • 90% dynamika wzrostu przychodów kwartał do kwartału (IIIQ2011/IIIQ2010)
  • 86% dynamika wzrostu przychodów w ujęciu narastającym (I-IIIQ2011/I-IIIQ2010)
  • 53% wzrost zysku netto w relacji kwartał do kwartału (IIIQ2011/IIIQ2010)