Moska z Geregą mają kłopot z Lenteksem

Otóż okazuje się, że dwa działające w Lenteksie związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów "Lentex" S.A. oraz NSZZ "Solidarność" przy Zakładach "Lentex" S.A żądają podwyżki płacy zasadniczej w wysokości 350 zł na pracownika z wyrównaniem od stycznia tego roku. Brak spełnienia postulatów związkowców będzie skutkował wejściem w spór zbiorowy z pracodawcą. Czy firma jest w stanie spełnić żądania związkowców?

Dzisiaj ostatni dzień na założenie Lokaty Optymalnej w Open Finance

Jeśli ktoś dysponuje wolnymi środkami finansowymi w przedziale 500-15000 złotych,a chciałby skorzystać z dość wysokiego oprocentowania to ma dzisiaj niepowtarzalną okazję do założenia Lokaty Optymalnej w Open Finance – pośredniku finansowym z grupy Getinu. Oferta promocyjna, w której to sprzedawana jest Lokata Optymalna była już przedłużana wielokrotnie. Tym razem wygląda na to, że zmniejszające się oprocentowanie lokat u konkurencji nie spowoduje przedłużenia oferty i zmniejszenia oprocentowania ale spowoduje wycofanie korzystnej propozycji ze sprzedaży.

Oleksandr Gerega pomaga Krzysztofowi Mosce w kolejnych zakupach

Ostatnio informowałem na Blipie i Twitterze o zwiększeniu zaangażowania przez Oleksandra Geregę w Lenteksie i przekroczeniu progu 5% w kapitale Plast-Boksu. Ciekawą informacją jest również wyłączność na negocjacje Lenteksu z Ministerstwem Skarbu Państwa na zakup firmy Gamrat. Widać tutaj konsekwencję w działaniu Krzysztofa Moski.

Trion jednak wyjdzie na prostą?

Nie trzeba było długo czekać aby hipotezy zawarte w artykule stały się ciałem. Dzisiaj prezes Żołędowski poinformował, że w związku z wygaszeniem produkcji na wielu obszarach działania Triona potrzebne jest dokapitalizowanie dzięki któremu spółka zacznie produkować. Prezes myśli o nowej emisji akcji jeszcze w tym roku jak poinformował na konferencji.

Czy nowy prezes Triona podniesie firmę z kolan?

Znów wracam do tematu firmy Trion. Jak opisywałem już w artykule informującym o rezygnacji prezesa Fałkowskiego i w artykule, w którym była mowa o wypowiedzeniu kredytu i o powołaniu nowego prezesa zarządu w osobie pana Jarosława Żołędowskiego firma przeżywa ciężkie chwile i pilnie wymaga kontynuowania działań naprawczych. Możliwe, że niezbędne jest pilne dokapitalizowanie firmy, bo nie jest w stanie regulować swoich należności co pokazał przykład kredytu wobec Banku Spółdzielczego, który wypowiedział spółce umowę kredytową.

Wrocławski Dom Maklerski chce przejść na rynek główny GPW

Na dzień 28.06.2010 zwołane jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy WDM S.A., na którym ma być między innymi głosowana uchwała dotycząca wyrażenia zgody na dopuszczenie akcji spółki serii A, B i C notowanych dotychczas na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Uchwała mówi o podjęciu wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych, które mają doprowadzić do przeniesienia notowań akcji spólki na rynek główny.

Bank wypowiedział umowę kredytową Trionowi

W poprzednim artykule opisywałem kłopoty Triona. Okazuje się, że mimo szans na pozytywne zakończenie sytuacji patowej w spółce po rezygnacji prezesa rozwój sytuacji nabiera przyspieszenia. I to w złą stronę. Wprawdzie powołano nowego prezesa zarządu – został nim Jarosław Żołędowski legitymujący się właściwymi kwalifikacjami i dający szanse na wyprostowanie sytuacji w firmie ale Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu kredytujący spółkę zaczął postrzegać sytuację inaczej.

Bez licencji w zawodzie maklera i doradcy inwestycyjnego?

Polska jest jedynym krajem na świecie, który licencjonuje doradców inwestycyjnych. Na liście Komisji Nadzoru Finansowego figuruje 306 doradców i jest to zbyt mało dla ciągle rozwijającego się rynku. Prowadzi to często do patologicznych zachowań gdzie doradcy są fikcyjnie zatrudniani podobnie jak to się ma w przypadku pośredników nieruchomości. Poza tym spełnienie wymogu zatrudnienia doradcy często zwalnia firmy inwestycyjne od zatrudniania odpowiednio wykształconej i wyszkolonej kadry w ich mniemaniu.