NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Coraz słabsza dynamika debiutów na NewConnect

Październik w tym roku na rynku kapitałowym upłynął pod znakiem niepewności, co do rozwiązania problemów wypłacalności niektórych krajów Unii Europiejskiej. Nawet najważniejsze zdarzenie tego miesiącu unijny szczyt w Brukseli, gdzie strefa Euro porozumiała się w sprawie Grecji i Europiejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, według analityków nie rozwiąże problemów niewypłacalności i nie odmieni na dobre sytuacji na rynkach. Zwiększoną awersję do ryzyka inwestorów szczególnie widzimy na notowaniach małych spółek, co odzwierciedla m.in. zachowanie kursów firm na NewConnect. W październiku średnio NCIndex stracił 2% wartości w porównaniu z wrześniem, a 11 z 21 sesji zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w październiku kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 42,02 pkt (13 październik) porównywalny do poziomu z listopada 2008 roku. Największy jednorazowy spadek NCIndex w ciągu jednej sesji wyniósł 1,35% (3 październik), natomiast we wrześniu ten spadek wyniósł 1,88% (12 września).

Zmienne nastroje na NewConnect 13 debiutów we wrześniu

Wrzesień 2011 na rynkach kapitałowych upłynął pod znakiem obaw powrotu kryzysu i niepewności. Ciągle nie ma jasności, jak rozwiązane zostaną problemy Grecji i innych państw europejskich które mogą mieć kłopoty z wypłacalnością. W dniu 19 września Agencja Standard & Poor's obniżyła rating Włoch z A+ do A. Indeksu WIG 20 spadł o 10,7 % z 2431 (31.08.11) do 2188 (30.09.2011). Spadek Indeksu NewConnect nie był tak znaczący i wyniósł 3,7 % z 45,38 pkt (31.08.11) do 43,71 pkt(30.09.2011) . Niestety, trend spadkowy utrzymuje się od początku maja. We wrześniu kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 42,76 pkt (13 i 14 września) porównywalny do poziomu z jesieni 2008 roku.

Czwarta rocznica powstania rynku NewConnect

Ponad 300 spółek notowanych na ASO. NewConnect nadal bije rekordy pod względem liczby debiutów.

Ubiegły miesiąc okazał się najgorszym dla GPW w tym roku. Na to wpłynęły spadki na światowych giełdach związane z poluzowaniem polityki budżetowej Stanów Zjednoczonych, obniżenie ratingu amerykańskich obligacji skarbowych a także problemy z niewypłacalnością niektórych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo, zwiększona awersja do ryzyka szczególnie negatywnie przełożyła się na notowania małych spółek, co odzwierciedla m.in. zachowanie kursów firm na NewConnect. W sierpniu NCIndex stracił 12,97% wartości w porównaniu z lipcem, a 13 z 22 sesji zakończyło się na minusie. Główny indeks NewConnect znajduje się w trendzie spadkowym już od początku maja. Natomiast w sierpniu kurs NCIndex osiągnął kolejny roczny minimum na poziomie 44,19 pkt (10 sierpnia) porównywalny do poziomu z jesieni 2008 roku. 8 sierpnia w ciągu jednej sesji NCIndex stracił 4,49% i był to największy jednorazowy spadek od października 2008 roku.

Grupa Domu Maklerskiego WDM S.A. osiągnęła 17,3 mln zł przychodów w I połowie 2011 r.

Zysk netto wyniósł 12,2 mln zł.

Dom Maklerski WDM S.A. – specjalizujący się w emisjach akcji i obligacji dla małych i średnich spółek (rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect, rynek Catalyst) opublikował raport finansowy za I półrocze 2011 r. Wynika z niego, iż Grupa Domu Maklerskiego WDM w minionym półroczu zanotowała 17,3 mln zł przychodów oraz 12,2 mln zł zysku netto. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym oznacza to blisko dwukrotny wzrost przychodów oraz ponad siedmiokrotny wzrost zysku netto. Wysoki zysk netto w I półroczu br. to zasługa dobrych rezultatów w obu filarach biznesu grupy DM WDM – działalności transakcyjnej i działalności inwestycyjnej. Przełożyło się to na wzrost kapitałów własnych grupy do 62,8 mln zł.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny EUROIMPLANT S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Euroimplant S.A. – spółki biotechnologicznej notowanej na rynku NewConnect – w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Euroimplant S.A. na rynek główny warszawskiej GPW. Przenosinom na rynek regulowany nie będzie towarzyszyła emisja akcji. Na podstawie prospektu emisyjnego do obrotu na rynku regulowanym trafi łącznie 75 295 122 akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D.

Emmerson S.A. miał ponad 1 mln zł zysku w IV kw. 2010

Przychody ze sprzedaży wzrosły w o 49,5% r-d-r

Warszawa, 1 marca 2011 r. – Emmerson S.A. – notowana na NewConnect, jedna z największych i najbardziej znanych firm działających na rynku nieruchomości w Polsce – zanotowała w IV kw. 2010 roku ponad 1,07 mln zysku netto i 3,72 mln zł przychodów w porównaniu do odpowiednio 1 mln zł i 2,49 mln zł w analogicznym okresie 2009 roku. W 2010 roku spółki zależne i powiązane Emmerson S.A. osiągnęły ponad 10,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 53,2 % w porównaniu z przychodami osiągniętymi przez te spółki w 2009 roku.

Zysk netto ATC Cargo wzrósł w 2010 roku o 350%

Ponad 79 mln zł przychodów i 1,35 mln zł zysku netto ATC Cargo po czterech kwartałach 2010 r.

ATC Cargo S.A. – notowana na NewConnect firma logistyczna specjalizująca się w organizacji transportu międzynarodowego – po czterech kwartałach 2010 r. wypracowała ponad 79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,35 mln zł zysku netto. W odniesieniu do tego samego okresu 2009 roku stanowi to wzrost odpowiednio o 122% (35,6 mln zł) i 350% (301 tys. zł). W samym czwartym kwartale 2010 roku Spółka wygenerowała 22,11 mln zł przychodów oraz ponad 152 tys. zł zysku netto w porównaniu do odpowiednio 12,72 mln zł i 178 tys. zł w roku 2009. W odniesieniu do prognozy zawartej w dokumencie informacyjnym, ATC Cargo S.A. na koniec IV kwartału 2010 roku zrealizowało prognozę przychodów w 158% oraz na poziomie zysku netto w 130%.

Agroliga Group PLC zadebiutowała na NewConnect

Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 43 proc. do 116 zł

Dzisiaj na rynku NewConnect zadebiutowała Agroliga Group PLC, zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego. Kurs akcji na otwarciu wzrósł do 116 zł, czyli o 43% procent względem ceny emisyjnej (81 zł). Z prywatnej emisji, która poprzedziła debiut, Agroliga pozyskała 1 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje modernizacji zaplecza produkcyjnego Spółki. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.