NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

ALDA S.A. skutecznie promuje się zagranicą

Szacunkowe przychody z eksportu w I kw. 2012 r. wyższe o 1750 proc. w stosunku do 2011 r.

ALDA S.A. – notowany na NewConnect producent i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, coraz odważniej wchodzi na rynki zagraniczne już nie tylko Europy ale również Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Spółka szacuje, iż w I kwartale 2012 roku jej przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły o ponad 1750 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym.

W marcu 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 5 nowych spółek

Cały czas rynek pozostaje pod presją wysokiego zadłużenia w Europie. Motyw ten będzie trwał cały 2012 rok a zapewne i dłużej. Pod koniec marca br. ministrowie finansów strefy euro porozumieli się w sprawie wzmocnienia tzw. zapory przeciwogniowej, jak określa się fundusz eurolandu, do 800 mld euro. Ma to zapobiec rozszerzeniu kryzysu zadłużenia. Z tej kwoty 300 mld euro już jest zadekretowane. Pozostałe 500 mld euro może nie wystarczyć na pomoc dla wszystkich potrzebujących.

M4B S.A. wchodzi na rynek afrykański

M4B S.A. notowany na NewConnect, wyspecjalizowany dostawca rozwiązań IT dla branży Digital Signage, poinformował o zawarciu umowy partnerskiej z afrykańską firmą Progress Innovations Ltd. Spółka ta będzie budować systemy digital signage korzystając z oprogramowania WAVE, autorskiego systemu M4B S.A. Współpraca partnerska dotyczy wybranych krajów Unii Afrykańskiej: Ugandy, Kenii, Tanzanii, Ruandy oraz Południowego Sudanu.

Inwestor dokapitalizuje Euroimplant S.A. kwotą 500 tys. zł

Euroimplant S.A., notowana na parkiecie głównym GPW spółka biotechnologiczna poinformowała o zawarciu umowy przedpłaty na akcje z jednym ze swoich Akcjonariuszy. Spółka otrzyma od Inwestora 500 tys. złotych na okres do 30 czerwca 2012 roku. Zarząd Euroimplant S.A. będzie mógł zamienić to zobowiązanie na akcje, których cena emisyjna wyniesie 0,25 zł za sztukę. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na nowe projekty badawczo-rozwojowe.

W lutym 2012 na NewConnect pojawiło się tylko 9 nowych spółek

Decyzja ministrów EU z dnia 21.02.2012 o przyznaniu pomocy dla Grecji złagodziła napięcie na rynkach finansowych. Pomimo, że uczestnicy rynków finansowych rozumieją, że decyzje te nie rozwiązały ostatecznie problemu zadłużenia Grecji to jednak były sygnałem do okresowego entuzjazmu na rynkach akcji. Wyrazem tego był wzrost prawie wszystkich indeksów po połowie miesiąca, lecz pod koniec miesiąca dominowały spadki.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.: wyniki grupy na koniec IV kwartału 2011 roku

Łączne wyniki grupy to 4,66 mln zł przychodów oraz 1,46 mln zł zysku netto na koniec IV kwartału 2011 roku.

W IV kwartale 2011 r. notowani na rynku NewConnect, WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zanotowali 46,07 proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży (854 tys. zł w porównaniu do 584 tys. zł w IV kwartale 2010 r.). Zysk netto w tym okresie był wyższy o 90,20 proc. i osiągnął 298 tys. złotych. W ujęciu narastającym w 2011 r. WDB BU wypracowali ponad 2,18 mln zł przychodów oraz 281 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wyników o odpowiednio: 20,16 oraz 90,66 proc.

M4B S.A. zawarł umowę z Eurobankiem

M4B S.A. notowany na NewConnect, wyspecjalizowany dostawca rozwiązań IT dla branży Digital Signage, 8. lutego br. zawarł umowę z Eurobankiem na realizację budowy sieci Digital Signage. Wartość kontraktu to 430 tys. zł. Projekt zakłada kilka możliwych etapów współpracy, z czego pierwszy obejmuje wdrożenie przez M4B S.A. systemu Digital Signage w 75 placówkach Eurobanku do końca trzeciego kwartału 2012 roku, oraz obsługę techniczną przez trzy lata.

ALDA S.A. : Ponad 3 mln zł przychodów i 137 tys. zł zysku netto w 4Q2011

Ostatni kwartał 2011 roku przyniósł spółce ALDA S.A. – notowanym na NewConnect producencie i dystrybutorze artykułów gospodarstwa domowego, wzrost przychodów ze sprzedaży o 31,39 proc. do 3,04 mln zł. Zysk netto wyniósł 137 tys. zł wobec 2 tys. zł straty w tym samym okresie 2010 roku.