NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

ALDA S.A. w 2011 roku zwiększyła blisko 17-krotnie zysk netto

W 2011 roku ALDA S.A. – notowany na NewConnect producent i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, zanotował 10,02 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 236 tys. zł zysku netto. W porównaniu do 2010 roku, oznacza to wzrost o odpowiednio 36,14 oraz 1586 procent.

AEDES S.A. wybiera się na NewConnect

AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-projektowych – planuje w II kwartale br. zadebiutować na rynku NewConnect. Spółka na początku roku przeprowadziła prywatną emisję akcji serii D o wartości ponad 1 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego.

Novainvest S.A. zmieni strukturę i profil Grupy Kapitałowej

W IV kw. br. rozpocznie działalność operacyjną na rynku IT

Warszawa, 29 maja 2012 roku – Novainvest S.A. – spółka notowana na rynku NewConnect – sprzedała 96% udziałów w spółce zależnej Global VC Sp. z o.o. na rzecz inwestora finansowego za kwotę 13 944 492 zł. Wcześniej Spółka informowała o sprzedaży 99,99% udziałów w podmiocie zależnym Nova Capital Advisors Sp. z o.o. na rzecz Talars S.A. Zawarcie powyższych transakcji związane jest ze zmianą modelu działalności Spółki.

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Euroimplant S.A.

Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, opublikowała komunikat, w którym poinformowała o zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Prospekt został złożony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii E. Emisja zostanie przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru.

Talars S.A. nabyła 100% udziałów w Nova Capital Advisors Sp. z o.o.

Planuje debiut na NewConnect w IV kw. 2012 r.

Warszawa, 25 maja 2012 roku – Talars S.A. – spółka świadcząca usługi doradcze, finansowe oraz ubezpieczeniowe – nabyła 100% udziałów w spółce doradczej Nova Capital Advisors Sp. z o.o. i rozpoczęła przygotowania do upublicznienia. Debiut na NewConnect planowany jest w IV kw. 2012 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój placówek terenowych.

Egipt kupił polski czajnik z gwizdkiem

ALDA S.A. – notowany na NewConnect producent i dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, zrealizowała kolejne zamówienie produkowanych przez siebie tradycyjnych czajników z gwizdkiem. Produkt nabył kontrahent z Egiptu. Wartość zamówienia to blisko 119 tys. złotych. Jest to już drugie zlecenie wykonane dla krajów Północnej Afryki.

W kwietniu 2012 na NewConnect pojawiło się 6 nowych spółek

Motyw niestabilnego rynku będzie nam towarzyszył cały 2012 rok i prawdopodobnie dłużej. W kwietniu NCIndex testował kolejny raz nasza cierpliwość. Najniższy poziom w tym roku odnotowaliśmy 23 kwietnia, NCIndex osunął się na zamknięciu do 40,19 pkt a WIG20 do 2167,13 pkt.

Euroimplant S.A.: prospekt emisyjny złożony do KNF, cena emisyjna wyznaczona na 0,12 zł

Zarząd Euroimplant S.A., notowanej na głównym parkiecie GPW spółki biotechnologicznej podjął uchwałę dotyczącą ceny emisyjnej akcji serii E w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na poziomie 0,12 zł. Oznacza to, iż Spółka planuje pozyskać ok. 9 mln zł. Środki z emisji pozwolą na zakup specjalistycznego wyposażenia dla powstającego laboratorium. Kapitał ten posłuży także działaniom związanym z uruchomieniem obiektu oraz pierwszej produkcji.