NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Novavis S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect Na otwarciu cena akcji wzrosła o 50% do 1,5 zł za akcję

Warszawa, 4 lipca 2013 roku – Novavis S.A. – podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii – zadebiutował na rynku NewConnect. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 50% do 1,5 zł za akcję, wobec ceny odniesienia która wynosiła 1 zł. Do obrotu na NewConnect zostało wprowadzone 1.000.000 akcji serii C.

Aedes S.A. wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję

W ostatni piątek czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aedes S.A., notowanej na NewConnect spółki specjalizującej się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku. Wysokość dywidendy wyniesie ponad 113 tys. zł, czyli 0,02 zł od akcji. Pozostała kwota 1,04 mln zł zasili kapitał zapasowy przedsiębiorstwa.

Novavis S.A. zadebiutuje 4 lipca 2013 r. na rynku NewConnect. Wartość emisji prywatnej wyniosła 1 mln zł

Warszawa, 1 lipca 2013 roku – Novavis S.A. – podmiot zajmujący się działalnością inwestycyjną i handlową na rynku Odnawialnych Źródeł Energii – zadebiutuje na rynku NewConnect 4 lipca 2013 r. W maju 2013 r. Novavis S.A. przeprowadziła emisję prywatną akcji serii C z której pozyskała 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę sieci sprzedażowej punktów pod marką „Voolt” oraz zakup nieruchomości pod instalacje fotowoltaiczne średniej mocy. W 2014 r. Novavis S.A. prognozuje osiągnięcie 6 mln zł przychodu i 600 tys. zł zysku netto.

Pierwsze 12 miesięcy życia …na giełdzie. Aedes S.A. rok po debiucie na NewConnect

18-go czerwca 2012 roku o godzinie 11:35 na małą giełdę wkroczyła krakowska spółka Aedes S.A.. Udany debiut nowego emitenta przyniósł wzrost kursu praw do akcji serii D o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Właśnie mija rok od tego wydarzenia. Zarząd Spółki podsumowuje miniony okres.

Aedes S.A. wybuduje nową inwestycję mieszkaniową w Krakowie za 4,8 mln złotych

W ciągu pierwszej połowy 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, pozyskała cztery istotne kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 31,21 mln złotych. Najnowsza umowa została zawarta z firmą Logi Development 1 sp. z o.o. na realizację dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej w Krakowie. Wartość zlecenia wynosi 4,8 mln złotych.

W 2012 roku Aedes S.A. zarobił 1,15 mln zł, przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,7 mln złotych

AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, opublikowała raport finansowy za 2012 rok. Wynika z niego, iż w minionym roku Spółka zanotowała wzrost obrotów o 61,52 proc. z 35,1 mln zł w 2011 r. do ponad 56,7 mln zł. Rok do roku zysk netto również był wyższy o 15,4 proc. i wynosił ponad 1,15 mln złotych.

Aedes S.A. pozyskał kontrakt na ok. 17 mln zł. Nowa inwestycja powstanie przy ul. Wielickiej w Krakowie

AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zawarła nową umowę o szacowanej wartości ok. 17 mln złotych. Przedmiotem zlecenia jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz obiektu handlowo-usługowo-biurowego wraz z infrastrukturą przy ul. Wielickiej w Krakowie. Ostateczna kwota kontraktu zostanie ustalona, gdy Spółka otrzyma projekt wykonawczy.

Aedes S.A.: wyniki finansowe za I kwartał 2013 r. i pierwsze zlecenie z segmentu budownictwa przemysłowego

Pierwszy kwartał 2013 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych, zakończyła z wynikiem 8,66 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 354 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, obie wartości są niższe o odpowiednio: 14,7 oraz 25,5 proc.