NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

W sierpniu 2012 na NewConnect pojawiło się 6 nowych spółek

W sierpniu 2012 r. rynek NewConnect, obchodził swoje 5-cio lecie. Trend spadkowy NCIndexu utrzymujący się od marca bieżącego roku, został w sierpniu wyhamowany. Indeks zbliżył się do swojego najniższego poziomu z 2009 - 33 pkt. Na 31.08.2012 wartość NCIndex wyniosła 34,23 pkt (33.90 pkt na 31.07.2012) Prawie lustrzane odbicie indeksu NCIndex ilustruje nam WIG20. Na koniec miesiąca jego wartość wyniosiła 2258,29.

Formuła8 S.A. zwiększy dziesięciokrotnie przychody w II kw. 2012 r.

Piła, 2 sierpnia 2012 roku – Formuła8 S.A. – spółka działający w branży motoryzacyjnej, zajmująca się działalnością na rynku badań diagnostycznych pojazdów lądowych – według wstępnych danych za II kw. 2012 r. zanotowała ok. 130 tys. zł przychodu, co oznacza ponad 914% wzrost w stosunku do I kw. 2012 r. (12,81 tys. zł). Jednocześnie Formuła8 S.A. zmniejszyła stratę w niniejszym okresie do ok. 9 tys. zł w porównaniu do 17,53 tys. zł straty w I kw. br.

Euroimplant S.A. otrzymał pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na rozszerzenie działalności Banku Tkanek

Spółka będzie separować komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej.

Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, otrzymała pozytywną decyzję Ministra Zdrowia rozszerzającą zakres prowadzonej działalności Banku Tkanek. Dzięki tej decyzji Spółka rozpocznie testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję komórek tkanki tłuszczowej. Działalność będzie prowadzona na terenie laboratorium w Raszynie.

W czerwcu 2012 na NewConnect pojawiło się 15 nowych spółek

Początek miesiąca był kontynuacją trendu spadkowego z maja. IndexNC powoli zbliża się do swojego najniższego poziomu jaki osiągnął w 12 marcu 2009, 33,57. Tak jak zakładaliśmy w poprzednim miesiącu motyw niestabilnego rynku nadal nam towarzyszy. Bardzo dobrze odzwierciedla to druga część wykresu NCIndex. Prawdopodobnie kolejne miesiące 2012 roku będą wyglądały podobnie. Miesięczne wykresy indeksów przedstawione są z lewej strony.

Konsorcjum Naukowe z Euroimplant S.A. otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Konsorcjum Naukowe w składzie Euroimplant S.A., notowana na głównym parkiecie GPW spółka biotechnologiczna, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Łódzka oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zostanie jednym z beneficjentów I Programu Badań Stosowanych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dofinansowanie wyniesie ok. 590 tys. zł.

AEDES S.A. z sukcesem zadebiutował na NewConnect

Dziś na rynku NewConnect zadebiutował AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Na otwarciu kurs praw do akcji serii D wzrósł o 33,80 proc. z 1,42 zł do 1,90 zł. Do obrotu wprowadzono 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 445.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 706.430 zwykłych na okaziciela serii D oraz 706.430 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

18 czerwca br. AEDES S.A. zadebiutuje na NewConnect

W najbliższy poniedziałek 18 czerwca br. na rynku NewConnect zadebiutuje AEDES S.A. – spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych. Debiut poprzedzony został ofertą prywatną o wartości 1 mln zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii D zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy oraz inwestycje w park maszynowy.

W maju 2012 na NewConnect pojawiło się 7 nowych spółek

Tak jak zakładaliśmy w poprzednim miesiącu motyw niestabilnego rynku nadal nam towarzyszy. Prawdopodobnie kolejne miesiące 2012 roku będą wyglądały podobnie. W maju NCIndex testował kolejny raz naszą cierpliwość. Miesięczne wykresy indeksów przedstawione są z lewej strony.