NewConnect

Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

AEDES S.A. : Wzrost wyników finansowych kwartał do kwartału i rok do roku

W IV kwartale 2012 roku AEDES S.A., notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych – zanotowała ponad 19 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 434 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku oznacza to wzrost o odpowiednio 25,0 i 15,4 procent.

Styczniowe debiuty na NewConnect

W styczniu na NewConnect pojawiło się 5 nowych spółek, które pozyskały w sumie 21,4 mln PLN kapitału

Indeks NewConnect w pierwszym miesiącu 2013 roku zanotował wzrost o 1,41% w stosunku do wartości indeksu na koniec grudnia ubiegłego roku. Jak możemy zauważyć na wykresie, indeks znacznie się wahał, jednak po solidnym dołku, indeks powędrował w górę. Przeciwny kierunek obrał WIG20, który stracił w styczniu -3,49%. Przy niedużych wahaniach indeksy te nie są skorelowane, ale uważamy że długookresowo ich trendy są podobne.

Grudniowe debiuty na NewConnect”

W grudniu 2012 na NewConnect pojawiło się 9 nowych spółek, które pozyskały w sumie prawie 64 mln PLN kapitału

W ostatnim miesiącu 2012 roku, indeks NC spadł o 0,57% w stosunku do wartości na koniec listopada. Jak możemy zauważyć na wykresach, NCIndex w 2012 stracił i kończy rok ogólnym wynikiem -20,09% (rok 2011 to -34,39%), podczas, gdy WIG20 zachował się wręcz odwrotnie i zanotował 20,45% wzrost (rok 2011 to -21,85%). Wig-Ukraine w podsumowaniu rocznym spada o 8,54%. Bardziej szczegółowe podsumowanie roku 2012 znajduje się na ostatniej stronicy raportu. Trendy NCIndex i WIG20 są zupełnie różne.

ALDA S.A podsumowuje wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku

ALDA S.A. - notowana na giełdowym rynku NewConnect spółka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem czy kosze na śmieci- zakończyła III kwartał 2012 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 4,02 mln zł raz 43 tys. zł straty netto. W porównaniu do ubiegłego roku, Producent zwiększył obroty o 74,0 proc., jednak nie udało się zahamować spadku wyniku netto.

Trudny rok dla branży poligraficznej. Graphic S.A. o wynikach za III kwartał 2012 r.

Graphic S.A. – notowana na rynku NewConnect agencja reklamowa, specjalizująca się w realizacji kompleksowych projektów z zakresu systemów wizualnych oraz projektowania graficznego, opublikowała wyniki finansowe za III kwartał br. Zgodnie z raportem Spółka osiągnęła 627 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 82 tys. zł zysku netto. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wartość przychodów Spółki jest niższa o 186 tys. zł, zaś zysk netto jest wyższy o 43,8 proc. tj. o 25 tys. zł netto.

AEDES S.A. zanotował 36,6 mln zł przychodów oraz ponad 738 tys. zł zysku netto na koniec III kwartału 2012 r.

W III kwartale 2012 roku AEDES S.A. - notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych - wygenerował 15,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi wzrost o 174,2 proc. Zysk netto był niższy niż w roku ubiegłym i wyniósł ok. 90,7 tys. zł.

AEDES S.A. pozyskał nowy kontrakt o wartości 10,7 mln zł netto

AEDES S.A. – notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w szerokim zakresie usług budowlano-montażowych zgodnie z obietnicą złożoną swoim akcjonariuszom, umacnia swoją pozycję na rynku małopolskim. Generalny wykonawca zawarł umowę z krakowskim deweloperem Krak Estates na realizację budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Wartość projektu wynosi 10,7 mln zł netto.

Październikowe debiuty na NewConnect

W październiku 2012 na NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki

Pod koniec października NCindex nieznacznie wzrósł. Wrzesień odznaczał się niewielkim wzrostem (0,43%), natomiast październik przyniósł wzrost o 1,56%. WIG20 w tym czasie spadł z poziomu 2 371,42 punktów do 2 317,56. Wartości indeksu NCIndex za ostatni 3 miesiące ilustruje tabelka powyżej.