Komentarz Noble Funds TFI

warning: Creating default object from empty value in /modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
Komentarze przygotowywane przez Zespół Noble Funds TFI.

Przegląd sytuacji rynkowej - marzec 2012

Komentarz Noble Funds TFI.

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY

Opublikowane w marcu dane makroekonomiczne miały lekko negatywny wydźwięk. Martwi przede wszystkim trudna sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w lutym pozostawało na bardzo wysokim poziomie 13,5%. Będąca pochodną wysokiej stopy bezrobocia słaba pozycja negocjacyjna pracowników wraz z rosnącymi kosztami po stronie pracodawcy (np. podwyżka składki rentowej) sprawiają, iż trudno oczekiwać aby fundusz płac (wzrost w lutym o zaledwie 0,5%) mógł w bieżącym roku istotnie rosnąć. To z kolei znajdzie najprawdopodobniej przełożenie w słabszej dynamice sprzedaży detalicznej, która do tej pory zaskakuje jednak… pozytywnie. W lutym sprzedaż detaliczna wzrosła o 13,7%, co było poziomem zdecydowanie wyższym od oczekiwanego (konsensus na poziomie 10%).

Podsumowanie sytuacji na rynku kapitałowym 10.04

Komentarz Noble Funds TFI.

Spojrzenie na rynek

Początek II kwartału przyniósł pogorszenie nastrojów na światowych rynkach kapitałowych, co po części można wiązać z realizacją zysków po mocnym I kwartale, jak i serią słabszych danych z gospodarki światowej. W takich sytuacjach zawsze też rośnie napięcie na rynku długu w strefie euro.

NOBLE FUNDS GLOBAL RETURN – komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (marzec 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

Marzec przyniósł wyraźne zróżnicowanie sytuacji na rynkach giełdowych na całym świecie. Niektóre indeksy wciąż pięły się do góry, jednak do końca miesiąca niezachwianą pozycję zachowała już tylko giełda amerykańska. Większość indeksów nie utrzymała szczytów osiągniętych w połowie marca i zniżkowała do końca miesiąca. Niektóre rynki, zwłaszcza rozwijające się były na tyle słabe, że ominęła je nawet taka szczątkowa forma zwyżki. W tym kontekście szczególnie warto zwrócić uwagę na giełdę w Szanghaju, gdzie koniunktura słabła systematycznie w ciągu marca, a indeks stracił w trakcie całego miesiąca niemal 10%.

Przegląd sytuacji rynkowej (marzec 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY

Opublikowane w marcu dane makroekonomiczne miały lekko negatywny wydźwięk. Martwi przede wszystkim trudna sytuacja na rynku pracy – bezrobocie w lutym pozostawało na bardzo wysokim poziomie 13,5%. Będąca pochodną wysokiej stopy bezrobocia słaba pozycja negocjacyjna pracowników wraz z rosnącymi kosztami po stronie pracodawcy (np. podwyżka składki rentowej) sprawiają, iż trudno oczekiwać aby fundusz płac (wzrost w lutym o zaledwie 0,5%) mógł w bieżącym roku istotnie rosnąć. To z kolei znajdzie najprawdopodobniej przełożenie w słabszej dynamice sprzedaży detalicznej, która do tej pory zaskakuje jednak… pozytywnie. W lutym sprzedaż detaliczna wzrosła o 13,7%, co było poziomem zdecydowanie wyższym od oczekiwanego (konsensus na poziomie 10%).

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (marzec 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

Za udanym dla funduszu miesiącem w dużej mierze stoi decyzja o radykalnym niedoważeniu spółek z indeksu WIG20. Potencjalna podaż ze strony MSP tak istotnych dla tego indeksu papierów jak PKO BP i PZU skutecznie trzymała indeks największych spółek na relatywnie niskich poziomach.

Tygodniowe podsumowanie sytuacji na rynku kapitałowym (17.03 - 21.03.12)

Komentarz tygodniowy Noble Funds TFI.

Spojrzenie na rynek

Trzy główne amerykańskie indeksy w ostatnim tygodniu przebiły ważne okrągłe poziomy psychologiczne: S&P500 1 400 pkt, Nasdaq 3 000 pkt i Dow Jones 13 000 pkt, osiągając nowe szczyty podczas amerykańskiej hossy. Niemiecki indeks DAX przebił z kolei poziom 7 000 pkt choć tu brakuje jeszcze ok. 8% do ubiegłorocznych szczytów. Te okrągłe poziomy będą zapewne testowane przez stronę podażową, bo w/w indeksy są tylko nieznacznie powyżej nich. Napędzany przez amerykańską giełdę (z wiodącą rolą Apple) indeks światowy rynków rozwiniętych MSCI World jest obecnie ok. 6% poniżej ubiegłorocznych szczytów, podczas gdy rynki wschodzące (ogólnie) nie podzielają aż takiego optymizmu, a indeks MSCI EM traci ok. 13% do zeszłorocznych rekordowych poziomów. Na naszej giełdzie tego optymizmu jest jeszcze mniej, na skutek czego indeks WIG jest 18% poniżej poziomów z kwietnia 2011. Jako powody naszej słabości można wymieniać: mało atrakcyjną dla zagranicy strukturę naszego indeksu blue chipów, sporą podaż akcji w postaci nowych emisji przy ograniczonym popycie oraz obawy o kondycję naszej gospodarki po zakończeniu największych inwestycji infrastrukturalnych związanych z przygotowaniami do Euro 2012.

Komentarz Noble Fund Africa - luty 2012

Komentarz Noble Funds TFI.

Rok 2012 rozpoczął się bardzo obiecująco dla rynków afrykańskich. W lutym, podobnie jak w styczniu, subfundusz Noble Fund Africa odnotował wzrost, tym razem na poziomie 5,59%. W poniższym komentarzu chcielibyśmy przedstawić Państwu najważniejsze aspekty związane z rynkami, na których nasze zaangażowanie jest największe.

NOBLE FUND TIMINGOWY– komentarz do prowadzonej polityki inwestycyjnej (luty 2012)

Komentarz Noble Funds TFI.

W lutym, zgodnie z zapowiedziami sprzed miesiąca, utrzymywaliśmy niższy poziom alokacji na rynku akcji, który cały czas wydawał nam się wykupiony po mocnych styczniowych wzrostach.